Rola stresu oksydacyjnego i oksydazy NADPH w patogenezie miażdżycy

Dorota Bryk 1, Wioletta Olejarz 1, Danuta Zapolska-Downar 1
1 - Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 57-68
ICID: 1229823
Article type: Review article
 
 
Reaktywne formy tlenu odgrywają istotną rolę w patogenezie miażdżycy. Głównymi mechanizmami odpowiedzialnymi za promiażdżycowe działanie RFT są: oksydacyjna modyfikacja lipoprotein niskiej gęstości, inaktywacja tlenku azotu oraz modulowanie redox-wrażliwych dróg sygnalnych. RFT mogą się przyczyniać do uruchamiania wielu mechanizmów istotnych dla patogenezy miażdżycy, takich jak: dysfunkcja komórek śródbłonka, rekrutacja monocytów/makrofagów i ich aktywacja, stymulacja odpowiedzi zapalnej czy indukcja migracji i proliferacji komórek mięśni gładkich. Głównym źródłem reaktywnych form tlenu w komórkach ściany naczynia jest oksydaza NADPH. Enzym ten składa się z dwóch elementów połączonych z błoną (gp91phox i p22phox) i trzech elementów w cytosolu (p47phox, p67phox, p40phox). Dodatkowo w skład oksydazy wchodzą małe białka rac1 lub rac2. Zidentyfikowano siedem różnych izoform tego enzymu z czego cztery (NOX1, 2, 4 i 5) funkcjonują w układzie sercowo-naczyniowym. W artykule omówiono rolę stresu oksydacyjnego i enzymów z rodziny NOX w patogenezie miażdżycy. Ponadto przeanalizowano badania eksperymentalne, których celem było zbadanie zależności między enzymami z rodziny NOX a miażdżycą.
DOI: 10.5604/17322693.1229823
PMID 28181912 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Atherosclerosis [446 powiązanych rekordów]
     NADPH Oxidase [33 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1738 powiązanych rekordów]