Diagnostyka molekularna zapalenia przyzębia

Izabela Korona-Głowniak 1, Radosław Siwiec 1, Marcin Berger 2, Anna Malm 1, Jolanta Szymańska 3
1 - Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
2 - Zakład Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
3 - Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 47-56
ICID: 1229820
Article type: Review article
 
 
Drobnoustroje wchodzące w skład płytki nazębnej są główną przyczyną zapalenia przyzębia. Poznanie ich oraz zrozumienie złożonych zależności i oddziaływań między nimi, czynnikami środowiskowymi i stanem zdrowia gospodarza pozwalają na usprawnienie diagnostyki i terapii celowanej u pacjentów chorych na zapalenie przyzębia. W tym celu coraz szerzej stosuje się techniki diagnostyki molekularnej, zarówno oparte na łańcuchowej reakcji polimerazy, jak i na analizie kwasów nukleinowych przez hybrydyzację. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa omówiono następujące metody: łańcuchową reakcję polimerazy (PCR), łańcuchową reakcję polimerazy w czasie rzeczywistym (real-time PCR), sekwencjonowanie genu kodującego 16S rRNA, hybrydyzacje typu „checkerboard” i „reverse-capture checkerboard”, mikromacierze, elektroforezę w gradiencie czynnika denaturującego (DGGE) i w gradiencie temperatury (TGGE) oraz polimorfizm długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych (TRFLP), a także sekwencjonowanie nowej generacji (NGS). Zwrócono uwagę na zalety i wady każdej z nich przy badaniu periopatogenów. Wymienione wyżej techniki diagnostyki molekularnej pozwalają na szybkie wykrycie nawet niewielkich ilości patogenu obecnego w materiale diagnostycznym i okazują się szczególnie użyteczne do wykrywania mikroorganizmów, których hodowla w laboratorium jest trudna lub niemożliwa.
DOI: 10.5604/17322693.1229820
PMID 28181911 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     diagnostics [441 powiązanych rekordów]
     molecular methods [11 powiązanych rekordów]
     Dental Plaque [66 powiązanych rekordów]
     Periodontitis [255 powiązanych rekordów]
     diagnostyka [413 powiązanych rekordów]
     techniki molekularne [1 powiązanych rekordów]
     płytka nazębna [8 powiązanych rekordów]