Wzrokowe potencjały wywołane w diagnostyce neuropatii nerwu wzrokowego towarzyszącej chorobom nerek

Małgorzata Jurys 1, Sebastian Sirek 2, Aureliusz Kolonko 3, Dorota Pojda‑Wilczek 2
1 - Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 - Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 - Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 32-39
ICID: 1229345
Article type: Review article
 
 
Przewlekłej niewydolności nerek towarzyszy wiele powikłań neurologicznych. Wskutek akumulacji toksyn mocznicowych dochodzi do uszkodzenia aksonów z ich wtórną demielinizacją, co powoduje rozwój polineuropatii u 60‑100% chorych. Jedną z najbardziej dotkliwych polineuropatii jest neuropatia nerwu wzrokowego, która niejednokrotnie wiąże się z pogorszeniem ostrości wzroku i obniżeniem jakości życia. Objawy mogą wystąpić zarówno przed, jak i po rozpoczęciu dializoterapii. Nierzadko ulegają one zaostrzeniu po przeszczepieniu nerki, najpewniej pod wpływem niektórych leków immunosupresyjnych. Wczesna diagnostyka neuropatii nerwu wzrokowego stała się możliwa dzięki zastosowaniu wzrokowych potencjałów wywołanych. Ten obiektywny, czuły i nieinwazyjny test elektrofizjologiczny pozwala na wykrycie klinicznie niemych uszkodzeń drogi wzrokowej. U osób poddawanych dializoterapii lub immunosupresji po przeszczepieniu nerki stwierdza się nieprawidłowe parametry wzrokowych potencjałów wywołanych (przede wszystkim wydłużenie latencji fali P100, w mniejszym stopniu wahania jej amplitudy), nawet jeśli badania neurologiczne lub okulistyczne nie wykazują odchyleń od normy. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczący zastosowania wzrokowych potencjałów wywołanych w monitorowaniu osób z chorobami nerek.
DOI: 10.5604/17322693.1229345
PMID 28181909 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Potencjały wywołane wzrokowe [0 powiązanych rekordów]
     neuropatia nerwu wzrokowego [0 powiązanych rekordów]
     visual evoked potentials [16 powiązanych rekordów]
     chronic renal failure [132 powiązanych rekordów]
     optic neuropathy [7 powiązanych rekordów]