Rola interleukiny 15 w nowotworzeniu

Małgorzata Chłopek 1, Artur Kowalik 1, Stanisław Góźdź 2, Katarzyna Koziak 3
1 - Zakład Diagnostyki Molekularnej, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2 - Klinika Onkologii, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach; Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
3 - Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 5-19
ICID: 1228266
Article type: Review article
 
 
Interleukina 15 jest cytokiną o plejotropowym działaniu, należącą do rodziny cytokin zbudowanych z czterech α‑helis. Wykorzystując receptor składający się z kompleksu trzech białek: specyficznej dla IL15 podjednostki α (IL‑15Rα); podjednostki β, którą współdzieli z IL‑2 (IL‑2/IL‑15Rβ) oraz podjednostki γc, biorącej udział w wiązaniu większej grupy cytokin, IL‑15 aktywuje szlaki sygnałowe prowadzące do aktywacji i proliferacji limfocytów T i B, jak również komórek NK. Chroni też komórki efektorowe przed działaniem limfocytów T regulatorowych oraz nie wywołuje tolerancji immunologicznej. Ważny regulatorowy wpływ IL‑15 na swoistą i nieswoistą odpowiedź immunologiczną daje wiele możliwości wykorzystania jej w terapiach przeciwnowotworowych.
W licznych doświadczeniach wykorzystujących różne modele chorób nowotworowych do oceny skuteczności potencjalnych nowych metod leczenia wykazano, że IL‑15 wzmaga efekt przeciwnowotworowy. W celu poprawy efektywności działania IL‑15 stosowanych jest kilka strategii postępowania, między innymi łączenie z innymi terapiami przeciwnowotworowymi takimi jak chemioterapia, dodatkowym wykorzystaniem przeciwciał (anty‑PD‑L1, anty‑CTLA‑4, anty‑CD40), albo innych cytokin. Zwiększenie aktywności antynowotworowej uzyskiwane jest również poprzez tworzenie agonistów IL‑15.
Jednocześnie jednak, IL‑15 działając jako czynnik wzrostu nie tylko na komórki układu immunologicznego, ale także na komórki nowotworowe, może wykazywać właściwości pronowotworowe. Ze względu na udział IL‑15 w proliferacji i różnicowaniu komórek NK, limfocytów T i B może odgrywać rolę w patogenezie niektórych nowotworów hematologicznych. Obecnie w modelach doświadczalnych stosowanych jest kilka metod blokowania aktywności biologicznej IL‑15. Związki hamujące aktywność IL‑15 to nie tylko przeciwciała monoklonalne oddziałujące bezpośrednio z tą cytokiną lub skierowane przeciwko podjednostkom IL‑15R, ale także niektóre zmutowane formy IL‑15, czy konstrukty białkowe mające charakter antagonistów IL‑15.
Artykuł stanowi przegląd dotychczasowych badań nad rolą IL‑15 w rozwoju i progresji nowotworów hematologicznych i nowotworów litych, a także strategii postępowania mających na celu wykorzystanie IL‑15 i jej inhibitorów w terapiach przeciwnowotworowych.
DOI: 10.5604/17322693.1228266
PMID 28181907 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     interleukina 15 [1 powiązanych rekordów]
     cytokiny [77 powiązanych rekordów]
     terapia nowotworowa [0 powiązanych rekordów]
     nowotwory hematologiczne [2 powiązanych rekordów]
     nowotwory lite [0 powiązanych rekordów]
     Cytokines [411 powiązanych rekordów]
     tumor therapy [1 powiązanych rekordów]
     Hematological malignancies [18 powiązanych rekordów]