Alergenność mleka różnych gatunków zwierząt w porównaniu do kobiecego

Robert Pastuszka 1, Joanna Barłowska 1, Zygmunt Litwińczuk 2
1 - Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2 - Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1451-1459
ICID: 1227842
Article type: Review article
 
 
Zawartość białka w mleku krowim (obejmującym ponad 20 protein, z których mogą również powstać peptydy w wyniku hydrolizy enzymatycznej) mieści się w przedziale 2,5-4,2% i jest 1,5-2-krotnie wyższa niż w mleku ludzkim, a za najważniejsze alergeny uważa się β-laktoglobulinę (brak jej w mleku kobiecym) i αs1-kazeinę. Najbardziej zbliżone składem do mleka ludzkiego jest mleko kobyle i ośle. Zawiera znacznie więcej białek serwatkowych (35-50%) w porównaniu do krowiego (około 20%), a stężenie najbardziej alergennej frakcji kazeinowej, αs1 wynosi 1,5-2,5 g/l. Porównawczo, w mleku krowim zawartość frakcji αs1-kazeiny wynosi ok. 10 g/l. Obecna w mleku oślim β-laktoglobulina jest monomerem, podczas gdy w mleku przeżuwaczy występuje jako dimer. Mleko to zawiera (podobnie jak ludzkie) dużo laktozy (ok. 7%), która nadaje walory smakowe i ułatwia wchłanianie wapnia. Ponadto duża zawartość lizozymu (ok. 1 g/l) sprawia, że ma właściwości antybakteryjne (u przeżuwaczy tylko śladowe ilości). Również mleko wielbłądzie charakteryzuje się lepszą stawnością i wykazuje rzadziej reakcje alergiczne ze względu na brak β-laktoglobuliny i odmienną budowę β-kazeiny. Zawiera również (w porównaniu do mleka krowiego) więcej substancji antybakteryjnych, tj. lizozym, laktoferyna i immunoglobuliny, a ponadto wiele immunoglobulin jest zgodnych z ludzkimi. Składniki mleka koziego charakteryzują się lepszą przyswajalnością w porównaniu do krowiego. Głównym jego białkiem jest β-kazeina, a ogólna zawartość protein zależy od wariantu genetycznego αs1-kazeiny. Kozy z wariantem „0” nie syntetyzują tego alergennego białka. Badania kliniczne i immunochemiczne wskazują jednak, że nie może ono być substytutem mleka krowiego, bez ryzyka wystąpienia reakcji anafilaktycznej.
DOI: 10.5604/17322693.1227842
PMID 28100852 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     alergia pokarmowa [36 powiązanych rekordów]
     mleko różnych gatunków zwierząt [0 powiązanych rekordów]
     białka mleka [3 powiązanych rekordów]
     food allergy [99 powiązanych rekordów]
     milk of various animal species [0 powiązanych rekordów]
     Milk Proteins [93 powiązanych rekordów]