Rola genów kodujących immunoglobulinopodobne receptory komórek cytotoksycznych (KIR) oraz ich ligandy w podatności i przebiegu zakażenia HIV

Olga Błachowicz 1, Katarzyna Zwolińska 1
1 - Laboratorium Wirusologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1409-1423
ICID: 1227771
Article type: Review article
 
 
Komórki NK stanowią element nieswoistej odpowiedzi przeciwwirusowej, a ich aktywność jest regulowana przez sygnały wysyłane przez receptory na ich powierzchni. Należą do nich receptory immunoglobulinopodobne (KIR, killer cell immunoglobulin-like receptors), które z ligandami (HLA klasy I) determinują jakość i intensywność odpowiedzi. Kodujące je geny są wyjątkowo polimorficzne, co znajduje odzwierciedlenie w modulacji aktywności komórek. Ich stymulacja, zwłaszcza w pierwszych fazach infekcji może ograniczać transmisję HIV lub spowalniać progresję zakażenia. Duże zróżnicowanie genów KIR/HLA, dające większe możliwości regulacji komórek NK, pozwala na zachowanie równowagi między ich aktywacją w celu eliminacji wirusa i hamowaniem ich działania. Istotna jest regulacja aktywności komórek NK, zachodząca za pośrednictwem produktów genów KIR3DL1/3DS1 i HLA-B Bw4 (zwłaszcza Bw4-80I). Poza niektórymi wyjątkami, powoduje obniżenie podatności na zakażenie oraz kontrolę wiremii HIV i spowolnienie utraty limfocytów T CD4+. Niedopasowanie KIR/HLA między partnerami seksualnymi utrudnia transmisję wirusa, dzięki skutecznej odpowiedzi limfocytów NK przeciwko zakażonym komórkom seropozytywnego partnera. Obecność hamujących KIR, w przypadku braku ich ligandów, wiąże się z niższym progiem aktywacji komórek NK, co obniża ryzyko zakażenia. Występowanie receptora hamującego, o słabym powinowactwie do liganda (KIR2DL3+HLA-C1), wiąże się z mniejszą podatnością, a skuteczne hamowanie (KIR2DL2+HLA-C1) wywołuje wzrost podatności na zakażenie HIV. Przewaga aktywujących KIR, zwłaszcza w obecności ich ligandów, wiąże się z wyższym potencjałem cytolitycznym limfocytów NK, tym samym obniżając ryzyko zakażenia HIV. Jeśli wirus nie zostanie wyeliminowany na wczesnym etapie – zbytnia aktywacja komórek NK jest niekorzystna, w związku z nadmiernym pobudzeniem układu immunologicznego.
DOI: 10.5604/17322693.1227771
PMID 28100849 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     HIV [564 powiązanych rekordów]
     AIDS [192 powiązanych rekordów]
     KIR [4 powiązanych rekordów]
     ligandy KIR [0 powiązanych rekordów]
     HLA [40 powiązanych rekordów]
     NK cells [24 powiązanych rekordów]
     KIR ligands [0 powiązanych rekordów]