Limfocyty regulatorowe w orbitopatii tarczycowej i autoimmunologicznych chorobach tarczycy

Marta Siomkajło 1, Jarosław Dybko 2, Jacek Daroszewski 1
1 - Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
2 - Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1378-1388
ICID: 1227644
Article type: Review article
 
 
Orbitopatia tarczycowa (OT), jako swoista narządowa choroba autoimmunologiczna, jest skutkiem immunodysregulacji prowadzącej do utraty kontroli nad odpowiedzią zapalną skierowaną przeciwko własnym antygenom. Źródłem autoreaktywnych limfocytów są zaburzenia procesu tolerancji centralnej, a także ich indukcja na obwodzie przez zmodyfikowane bądź sekwestrowane antygeny. Aktywna supresja różnych subpopulacji limfocytów regulatorowych (Lreg) jest przeciwwagą dla czynników prozapalnych i ma za zadanie tłumić patologiczną reakcję. Tym samym, deficyty ilościowe bądź jakościowe Lreg pełnią fundamentalną rolę w rozwoju chorób z autoagresji. Ukierunkowanie terapii na Lreg i przywrócenie stanu dynamicznej równowagi wydaje się mieć podstawowe znaczenie, przede wszystkim w takich chorobach jak OT, gdzie kauzatywny autoantygen nie został jeszcze jednoznacznie zidentyfikowany.
Trudności techniczne związane z izolacją oraz oceną funkcji Lreg w warunkach in vitro oraz brak unifikacji protokołów badawczych powodują, że wyniki badań są często nieporównywalne, niejednoznaczne, a nawet sprzeczne. Brak swoistego dla Treg (limfocytów T regulatorowych) zestawu markerów powierzchniowych czyni analizę metylacji regionu TSDR (Treg specific demethylated region) FOXP3 (forkhead box P3) locus najbardziej wiarygodną metodą oceny ich ilości. Mimo licznych rozbieżności między wynikami badań, większość wskazuje na istotną rolę Lreg w leżącej u podstawy OT i autoimmunologicznych chorób tarczycy (AITD) immunodysregulacji.
DOI: 10.5604/17322693.1227644
PMID 28100846 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     limfocyty regulatorowe [2 powiązanych rekordów]
     orbitopatia, choroba Gravesa i Basedowa [0 powiązanych rekordów]
     autoimmunologiczne choroby tarczycy [3 powiązanych rekordów]
     regulatory lymphocytes [1 powiązanych rekordów]
     orbitopathy [0 powiązanych rekordów]
     Graves’ disease [33 powiązanych rekordów]
     Autoimmune thyroid disease [12 powiązanych rekordów]