Rola czynników prometastatycznych w rozwoju raka żołądka

Marta Tkacz 1, Maciej Tarnowski 1, Marzena Staniszewska 1, Andrzej Pawlik 1
1 - Katedra i Zakład Fizjologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1367-1377
ICID: 1227643
Article type: Review article
 
 
Rak żołądka jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów spowodowanych chorobą nowotworową na świecie. Jest to związane z asymptomatycznym przebiegiem choroby w jej początkowym stadium, co znacznie opóźnia rozpoznanie, które często jest stawiane już w inwazyjnym stadium nowotworu. Gruczolakorak jest najczęstszym nowotworem złośliwym żołądka, stanowiącym ponad 90‑97% wszystkich nowotworów złośliwych tego narządu. Wyróżnia się dwie główne postacie gruczolakoraka – jelitową oraz rozlaną. Przerzutowanie komórek to proces złożony i wieloetapowy, ściśle związany z cechami komórek guza. Do najważniejszych, warunkujących rozsiewanie z ogniska pierwotnego do najbliższych, jak i odległych węzłów chłonnych, tkanek i narządów, zaliczyć można aktywność proteolityczną, zdolność do migracji, adhezji, proliferacji oraz neowaskularyzacji. W pracy omówiono, na podstawie danych literaturowych, mechanizmy warunkujące powstawanie przerzutów w raku żołądka.
DOI: 10.5604/17322693.1227643
PMID 28100845 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     przerzutowanie [1 powiązanych rekordów]
     nowotwory [71 powiązanych rekordów]
     rak żołądka [30 powiązanych rekordów]
     gruczolakorak żołądka [0 powiązanych rekordów]
     metastasis [191 powiązanych rekordów]
     cancer [723 powiązanych rekordów]
     tumor [179 powiązanych rekordów]
     gastric cancer [185 powiązanych rekordów]