Patofizjologia i podłoże molekularne wybranych zaburzeń metabolicznych choroby Huntingtona

Jolanta Krzysztoń-Russjan 1
1 - Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków, Narodowy Instytut Leków w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1331-1342
ICID: 1227557
Article type: Review article
 
 
Choroba Huntingtona (HD), to nieuleczalna, wyniszczająca choroba neurodegeneracyjna o znanym podłożu genetycznym, dziedziczona w sposób autosomalny dominujący. Mutacja genu HTT kodującego huntingtynę wiąże się z wydłużeniem, powyżej 35 powtórzeń, fragmentu polimorficznego złożonego z trypletu CAG. Produktem zmutowanego genu mHTT jest zmienione białko z wydłużonym fragmentem poli-Q, o najwyższym poziomie ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) oraz zróżnicowaniem ekspresji poza OUN. W OUN wykazano drastyczną utratę neuronów prążkowia i głębszych warstw kory mózgowej, a poza OUN utratę masy mięśniowej, spadek masy ciała, a także dysfunkcję wielu narządów. Objawy kliniczne obejmują zaburzenia neurologiczne: ruchy pląsawicze z dystonią, zaburzenia mowy i połykania oraz psychiczne: zaburzenia emocjonalne i upośledzenie procesów poznawczych. Są spowodowane zmianami wielu procesów komórkowych, wywołującymi zaburzenia m.in.: transmisji sygnału, dysfunkcji mitochondriów i upośledzenia metabolizmu energetycznego, a także wzrostu markerów stresu oksydacyjnego na poziomie ekspresji genów i białek oraz modyfikacji ich funkcji. Upośledzenie procesów energetycznych objawiających się obniżeniem wytwarzania ATP wykazano zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i poza OUN na poziome glikolizy, cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego. Często opisywano korelację wzrostu upośledzenia metabolizmu energetycznego ze wzrostem liczby powtórzeń CAG w HTT i z czasem trwania choroby.
Badania metabolizmu energetycznego to początek poszukiwań czułych biomarkerów oraz nowych opcji terapeutycznych do wczesnego zastosowania w celu zahamowania rozwoju procesów patologicznych w HD. Identyfikacja zmian patologicznych na poziomie komórkowym poza OUN wyprzedzających zmiany neurologiczne wymaga weryfikacji zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w HD.
DOI: 10.5604/17322693.1227557
PMID 28100843 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     podłoże molekularne [0 powiązanych rekordów]
     zmiany metabolizmu [0 powiązanych rekordów]
     Huntington’s disease [15 powiązanych rekordów]
     pathophysiology [65 powiązanych rekordów]
     molecular basis [3 powiązanych rekordów]
     energy metabolism changes [0 powiązanych rekordów]