Rola białka YKL-40 w procesie nowotworowym

Agnieszka Rusak 1, Karolina Jabłońska 1, Piotr Dzięgiel 2
1 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1286-1299
ICID: 1227353
Article type: Review article
 
 
YKL-40 jest białkiem sekrecyjnym, wydzielanym m.in. przez komórki nowotworowe oraz makrofagi towarzyszące guzom. Ze względu na homologię strukturalną białko to zaklasyfikowano do rodziny chitynaz CLP (chitinase-like protein) oraz 18 rodziny hydrolaz glikozylowych, choć nie ma funkcji katalitycznej. Podwyższone stężenie YKL-40 w surowicy krwi stwierdza się w stanach zapalnych o zróżnicowanej etiologii oraz w chorobach nowotworowych, takich jak rak gruczołu piersiowego jajnika, jelita grubego, czy też rak płuc. Wyniki licznych badań wskazują na znaczący związek YKL-40 z progresją choroby nowotworowej: występowaniem przerzutów, krótszym czasem wolnym od wznowy oraz krótszym czasem przeżycia. Uważa się, że YKL-40 może być czynnikiem prognostycznym rozwoju choroby nowotworowej i odpowiedzi pacjenta na zastosowaną terapię. Podwyższone stężenie białka w surowicy krwi pacjentów onkologicznych może mieć znaczenie w procesach angiogenezy, proliferacji i migracji komórek nowotworowych. Najprawdopodobniej mechanizm tego zjawiska jest wynikiem działania YKL-40 przez szlaki sygnałowe FAK oraz PI3K/AKT. Uzyskane dotychczas wyniki są w znacznej mierze oparte na analizie stężenia YKL-40 w surowicy krwi pacjentów oraz na ocenie zmian poziomu ekspresji genu tego białka w badaniach in vitro oraz in vivo.
DOI: 10.5604/17322693.1227353
PMID 28026831 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     YKL-40 [8 powiązanych rekordów]
     nowotwory [71 powiązanych rekordów]
     czynnik prognostyczny [3 powiązanych rekordów]
     YKL-40 [8 powiązanych rekordów]
     cancers [20 powiązanych rekordów]
     prognostic factor [35 powiązanych rekordów]