Cykliczny guanozynomonofosforan w regulacji czynności komórki

Małgorzata Zbrojkiewicz 1, Leszek Śliwiński 2
1 - Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 - Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1276-1285
ICID: 1227350
Article type: Review article
 
 
Wewnątrzkomórkowe stężenie cGMP zależy od aktywności cyklazy guanylanowej, odpowiedzialnej za jego syntezę oraz aktywności enzymów rozkładających cyklicznie nukleotydy - fosfodiesteraz (PDE). Cyklaza guanylanowa jest enzymem mającym dwie postaci, jedna z nich jest sprzężona z błoną komórkową (mGC), a druga to cytosolowa cyklaza guanylanowa (sGC). Fizjologicznymi aktywatorami błonowej cyklazy guanylanowej są peptydy natriuretyczne (NP), a cytosolowej tlenek azotu (NO) i tlenek węgla (CO). Związane z cGMP główne wewnątrzkomórkowe ścieżki sygnałowe wynikają z jego bezpośredniego wpływu na aktywność kinaz białkowych G, fosfodiesteraz oraz zależnych od cyklicznych nukleotydów kanałów kationowych. W ostatnich latach wykazano, że cGMP wpływa także na inne drogi sygnałowe, istotnie modyfikując w komórce aktywność przekaźnictwa z udziałem białek Wnt oraz hormonów płciowych. Zwiększone zainteresowanie badaniami nad rolą cGMP zaowocowało także odkryciem jego roli w regulacji procesów widzenia, neurotransmisji, homeostazy wapnia, agregacji płytek krwi, pracy serca, przebudowy kości, metabolizmu tłuszczów i aktywności kanałów kationowych. Lepsze zrozumienie mechanizmów działania cGMP w regulacji czynności komórki może stworzyć nowe możliwości wykorzystania leków wpływających na poziom cGMP w farmakoterapii.
DOI: 10.5604/17322693.1227350
PMID 28026830 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     syntaza tlenku azotu [0 powiązanych rekordów]
     cyklaza guanylanowa [0 powiązanych rekordów]
     cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) [0 powiązanych rekordów]
     cykliczny adenozynomonofosforan (cAMP) [0 powiązanych rekordów]
     fosfodiesterazy (PDE) [0 powiązanych rekordów]
     peptydy natriuretyczne (NP) [0 powiązanych rekordów]
     kinazy białkowe G (PKG) [0 powiązanych rekordów]