Białko wiążące retinol typu 4 (RBP4) jako czynnik i marker uszkodzenia naczyń związany z insulinoopornością

Marcin Majerczyk 1, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 2, Monika Puzianowska-Kuźnicka 3, Jerzy Chudek 1
1 - Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 - Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1267-1275
ICID: 1226695
Article type: Review article
 
 
Jedną z adipokin uczestniczących w rozwoju insulinooporności jest białko wiążące retinol typu 4 (RBP-4). Fizjologiczną funkcją RBP-4 jest transport retinolu z wątroby do tkanek obwodowych. Jednym z pierwszych zaburzeń związanych z gromadzeniem nadmiernego depozytu tłuszczu trzewnego jest rozwój stanu zapalnego i dysfunkcji hormonalnej tkanki tłuszczowej trzewnej, ujawniającej się m.in. zwiększonym wytwarzaniem RBP-4. Bezpośrednią przyczyną stymulacji uwalniania RBP-4 do krążenia jest zmniejszenie gęstości błonowej transportera glukozy typu 4 (GLUT-4) na adipocytach. Krążący RBP-4 hamuje sygnał szlaków metabolicznych stymulowanych przez insulinę w komórkach mięśni szkieletowych, powodując rozwój insulinooporności. Leki stymulujące receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów typu gamma (PPARγ) – tiazolidynodiony, hamując wytwarzanie RBP-4 przez tkankę tłuszczową, powodują zwiększenie insulinowrażliwości tkanek. Wzmożone wydzielanie RBP-4 stymuluje również ekspresję molekuł adhezyjnych w komórkach śródbłonka, sprzyjając rozwojowi miażdżycy i nadciśnienia tętniczego. W badaniach populacyjnych wykazano zależność między stężeniem RBP-4 w krążeniu a nasileniem zmian miażdżycowych i ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu 2. Wydaje się również, że polimorfizmy czynnościowe genu rbp4 mogą mieć wpływ na ryzyko występowania powikłań metabolicznych otyłości, w tym uszkodzenia naczyń. Z tego powodu stężenie RBP-4 w krążeniu może być postrzegane zarówno jako czynnik patogenetyczny, jak i marker uszkodzenia naczyń. W artykule podsumowano aktualny stan wiedzy na temat potencjalnej roli RBP-4 w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem insulinooporności.
DOI: 10.5604/17322693.1226695
PMID 28026829 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     RBP-4 [0 powiązanych rekordów]
     marker [22 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis [445 powiązanych rekordów]
     Polymorphism [314 powiązanych rekordów]
     marker [22 powiązanych rekordów]