Mikroewolucja podszczepów BCG

Katarzyna Krysztopa‑Grzybowska 1, Anna Lutyńska 1
1 - Zakład Badania Surowic i Szczepionek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1259-1266
ICID: 1226692
Article type: Review article
 
 
Gruźlica stanowiła i nadal stanowi jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności na świecie. Jej zwalczanie pozostaje priorytetem zdrowia publicznego, trudnym do zrealizowania bez zastosowania nowo opracowanej szczepionki. Jedyna dostępna szczepionka przeciw gruźlicy (BCG) jest stosowana od prawie 100 lat. Na świecie do jej produkcji są wykorzystywane różne siostrzane podszczepy, pochodzące od rodzicielskiego szczepu Mycobacterium bovis. Wyjaśnienie mechanizmów atenuacji, które doprowadziły do uzyskania wyjściowego szczepu szczepionkowego, a także zidentyfikowanie markerów mikroewolucji szczepów siostrzanych związanej z dystrybucją i odmiennymi warunkami produkcji różnych szczepionek BCG na całym świecie, może przyczynić się do zrozumienia różnic w obserwowanej skuteczności szczepionek produkowanych z wykorzystaniem poszczególnych podszczepów. Najistotniejszym markerem związanym z atenuacją zjadliwego szczepu M. bovis jest utrata regionu RD1 zidentyfikowana u wszystkich podszczepów BCG. Wśród pozostałych markerów atenuacji, dotychczas nie w pełni poznanych, istotną rolę przypisuje się swoistej kumulacji mutacji typu SNP. Odmienne warunki pasażowania rodzicielskiego szczepu szczepionkowego, podczas wytwarzania szczepionki BCG w różnych krajach, doprowadziły do wyodrębnienia około 50 różnych siostrzanych podszczepów BCG. Wśród nich wyróżnia się podszczepy „wczesne”, stosowane do 1927 r. oraz podszczepy „późne”, mające dodatkowo delecję RD2, pozyskane w latach 1927‑1961. Retrospektywne badania wykazały, że podczas rozsyłania podszczepów siostrzanych w okresie 1924‑1966 doszło do utraty 22 regionów genomu, zawierających łącznie 52 geny. Zmienność genetyczna wywołana presją selekcyjną w postaci wieloletnich swoistych procesów wytwarzania szczepionki, może stanowić jedną z przyczyn obserwowanych różnic w immunogenności lub resztkowej zjadliwości podszczepów BCG.
DOI: 10.5604/17322693.1226692
PMID 28026828 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     szczepionka przeciw gruźlicy [1 powiązanych rekordów]
     BCG [28 powiązanych rekordów]
     podszczepy BCG [0 powiązanych rekordów]
     atenuacja [0 powiązanych rekordów]
     TB vaccine [1 powiązanych rekordów]
     BCG [28 powiązanych rekordów]
     BCG substrains [0 powiązanych rekordów]
     attenuation [19 powiązanych rekordów]