Programowana śmierć komórek – strategia utrzymania komórkowej homeostazy organizmu

Mirosław Godlewski 1, Agnieszka Kobylińska 2
1 - Katedra Cytologii i Cytochemii Roślin, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
2 - Katedra Ekofizjologii i Rozwoju Roślin, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1229-1244
ICID: 1226661
Article type: Review article
 
 
Programowana śmierć komórki (PCD) jest procesem, w którym dzięki zdolności komórek do samobójczej śmierci, mogą być eliminowane komórki zbędne i uszkodzone, co pozwala na utrzymanie fizjologicznej homeostazy organizmów wielokomórkowych. PCD jest złożonym, ściśle genetycznie regulowanym procesem występującym powszechnie w świecie żywym, w którym następuje destrukcja składników komórki przez syntetyzowane i/lub aktywowane endogenne hydrolazy. Komórki mogą też obumierać w wyniku - nekrozy, w której komórki są „zabijane” przez silnie działające czynniki abiotyczne. Proces apoptozy komórek jest indukowany przez sygnały pozakomórkowe i sygnały wynikające z monitorowania prawidłowości funkcjonowania komórki. W artykule przedstawiono: występowanie PCD podczas ontogenezy zwierząt i roślin, klasyfikację rodzajów śmierci komórek u tych organizmów z opisem regulacji przebiegu, autofagii i apoptozy oraz nekrotycznej śmierci komórki, a także dyskusję dotyczącą obumierania komórek roślin w wyniku apoptozy. Omówiono też rolę białek rodziny Bcl-2 i innych białek w regulacji indukcji apoptozy oraz wykrycie u roślin (których genomy nie kodują tych białek) białek o analogicznej funkcji. Przedstawiono też skutki ekspresji pro- i antyapoptotycznych genów (z rodziny Bcl-2) zwierząt u transformowanych drożdży i roślin, a także wykorzystanie modelu tak transformowanych drożdży do identyfikacji w bibliotekach cDNA zwierząt i roślin genów zaangażowanych w indukcję i przebieg PCD.
DOI: 10.5604/17322693.1226661
PMID 28026826 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     autofagia [4 powiązanych rekordów]
     białka rodziny Bcl-2 [0 powiązanych rekordów]
     nekroza [2 powiązanych rekordów]
     organizmy transgeniczne [0 powiązanych rekordów]
     programowana śmierć komórek [0 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2604 powiązanych rekordów]
     Autophagy [66 powiązanych rekordów]