Transformacja roślin leczniczych za pomocą Agrobacterium tumefaciens

Katarzyna Bandurska 1, Agnieszka Berdowska 1, Małgorzata Król 1
1 - Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1220-1228
ICID: 1226660
Article type: Review article
 
 
Od wielu lat są podejmowane próby opracowania skutecznych metod transformacji roślin leczniczych za pomocą Agrobacterium tumefaciens. Jest to bakteria glebowa mająca naturalną zdolność zakażania roślin w miejscach zranień, tworząc rakowate narośla. Jest to możliwe dzięki przenoszeniu fragmentu jej plazmidu Ti do komórek roślinnych i trwałej integracji z genomem roślinnym. Skuteczność transformacji roślin leczniczych zależy od wielu czynników, m.in. od szczepu Agrobacterium, metod oraz procedur transformacji i od gatunku rośliny, typu, wieku eksplantatu, a także warunków regeneracji. Głównym celem transformacji roślin jest zwiększenie zawartości naturalnie w nich występujących związków aktywnych biologicznie oraz produkcja biofarmaceutyków. Transformacja genetyczna roślin z udziałem bakterii z rodzaju Agrobacterium jest procesem złożonym, wymaga wnikliwej analizy ekspresji wprowadzonego transgenu i zachodzi jedynie wtedy, gdy komórka rośliny nabywa zdolność do regeneracji. W wielu przypadkach wydajne procesy regeneracji zaobserwowane u roślin leczniczych są nieefektywne po przeprowadzeniu procedur transformacji. Dotąd podjęto próby transformacji genetycznej z wykorzystaniem A. tumefaciens roślin leczniczych z rodzin: Apocynaceae, Araceae, Araliaceae, Asphodelaceae, Asteraceae, Begoniaceae, Crassulaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Linaceae, Papaveraceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae oraz Solanaceae.
DOI: 10.5604/17322693.1226660
PMID 28026825 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     transformacja genetyczna roślin leczniczych [0 powiązanych rekordów]
     Agrobacterium tumefaciens [15 powiązanych rekordów]
     produkcja substancji biologicznie czynnych [0 powiązanych rekordów]
     genetic transformation of medicinal plants [0 powiązanych rekordów]
     Agrobacterium tumefaciens [15 powiązanych rekordów]
     production of biologically active substances [0 powiązanych rekordów]