Macierz jądrowa – struktura, funkcja i patogeneza

Piotr Wasąg 1, Robert Lenartowski 2
1 - Zakład Genetyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK w Toruniu; Pracownia Izotopowa i Analizy Instrumentalnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK w Toruniu
2 - Pracownia Izotopowa i Analizy Instrumentalnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK w Toruniu
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1206-1219
ICID: 1226626
Article type: Review article
 
 
Przebieg wielu procesów jądrowych determinują interakcje swoistych czynników trans i cis, w których uczestniczy struktura szkieletowa jądra komórkowego tzw. macierz jądrowa (NM). Struktura jest opisywana jako pozachromatynowy, rybonukleoproteinowy zrąb jądrowy, odporny na działanie roztworów o dużej sile jonowej, detergentów niejonowych oraz enzymów nukleolitycznych. W komórce pełni funkcję strukturalną odpowiadając za utrzymanie kształtu jądra komórkowego oraz przestrzenną organizację chromatyny. Wskazuje się na zaangażowanie NM w przebieg wielu procesów komórkowych, takich jak replikacja i naprawa DNA, ekspresja genów, transport RNA, przekazywanie sygnałów, regulacja cyklu komórkowego, różnicowanie komórek, a także apoptoza i nowotworzenie. Głównym elementem cis umożliwiającym wypełnianie opisywanych funkcji są krótkie sekwencje nukleotydowe tzw. S/MAR, będące miejscami przyczepu pętli chromatynowych do białek macierzy jądrowej (NMP). Dynamika składu polipeptydowego NM uwarunkowana rodzajem i stopniem zróżnicowania tkanki/komórki oraz zachodzącymi procesami fizjologicznymi wpływa na zróżnicowaną ekspresję genów i koreluje ze zmianami miejsc kotwiczenia sekwencji S/MAR.
W pracy usystematyzowano wiadomości na temat struktury szkieletowej jądra komórkowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonujących w literaturze modeli organizacji NM oraz roli jaką pełni w wybranych procesach komórkowych. Omówiono również choroby wywołane zaburzeniami prawidłowego funkcjonowania NM lub poszczególnych jej składników.
DOI: 10.5604/17322693.1226626
PMID 28026824 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     laminopathies [4 powiązanych rekordów]
     epigenetics [42 powiązanych rekordów]
     Genes expression [2 powiązanych rekordów]
     nuclear matrix proteins [0 powiązanych rekordów]
     laminopatie [0 powiązanych rekordów]
     epigenetyka [9 powiązanych rekordów]
     ekspresja genów [7 powiązanych rekordów]
     białka macierzy jądrowej [0 powiązanych rekordów]