Metaloproteinazy w raku krtani

Weronika Lucas Grzelczyk 1, Janusz Szemraj 2, Magdalena Józefowicz‑Korczyńska 1
1 - I Katedra Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 - Zakładu Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1190-1197
ICID: 1225952
Article type: Review article
 
 
Rak krtani to najczęstszy nowotwór złośliwy głowy i szyi. Mimo postępu w medycynie rokowanie u chorych na ten nowotwór w dalszym ciągu jest niezadowalające. W ostatnich latach duże zainteresowanie wzbudzają, odgrywające istotną rolę w procesie nowotworzenia, metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej – MMPs oraz ich tkankowe inhibitory – TIMPs, szczególnie MMP‑2 i MMP‑9. Wydaje się, że ich udział, spośród innych metaloproteinaz, w procesie powstawania i rozwoju raka krtani jest najbardziej znaczący. MMPs to grupa enzymów proteolitycznych zależnych od cynku i wapnia. Ich główną funkcją jest trawienie składników macierzy zewnątrzkomórkowej oraz błony podstawnej naczyń, ułatwiając wzrost guza, migrację komórek oraz inwazję nowotworu. Nasilają ponadto tworzenie przerzutów i angiogenezę wewnątrz guza. Zauważono wyraźną tendencję wzrostu poziomu ekspresji badanych metaloproteinaz i ich inhibitorów w raku krtani w stosunku do tkanek zdrowych. Stwierdzono, w ostatnio prowadzonych badaniach, że wzmożona ekspresja genu MMP‑2 w tkance tego nowotworu koreluje ze stopniem zaawansowania klinicznego, stopniem zróżnicowania histopatologicznego, występowaniem przerzutów, występowaniem wznowy oraz z czasem przeżycia. Wielu autorów wykazało zwiększoną ekspresję MMP‑2 jako potencjalnego markera inwazyjności guza oraz gorszego rokowania u pacjentów z rakiem krtani. Związki ekspresji genu MMP‑9 z cechami kliniczno‑patologicznymi raka krtani oraz czasem przeżycia chorych są niejednoznaczne, choć liczne prace wskazują na obecność takich zależności. Podobne korelacje daje się zauważyć w przypadku TMPs, choć temat ten jest poruszany jedynie w nielicznych, dostępnych w piśmiennictwie artykułach.
DOI: 10.5604/17322693.1225952
PMID 28026822 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     rak krtani [73 powiązanych rekordów]
     laryngeal cancer [68 powiązanych rekordów]
     Matrix Metalloproteinases [50 powiązanych rekordów]