Rola surwiwiny w diagnostyce i terapii nowotworów ginekologicznych

Marta Denel-Bobrowska 1, Agnieszka Marczak 1
1 - Katedra Biofizyki Medycznej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1182-1189
ICID: 1225951
Article type: Review article
 
 
Surwiwina należy do rodziny inhibitorów apoptozy, oprócz hamowania programowanej śmierci komórek, pełni również ważną rolę w regulacji proliferacji, naprawie DNA oraz autofagii. Obecność surwiwiny wykryto w większości ludzkich nowotworów. Nadekspresja surwiwiny w tych komórkach zwykle wiąże się z występowaniem oporności zarówno na chemioterapię jak i radioterapię, często również ze złymi rokowaniami. Obecnie wiele uwagi poświęca się więc możliwościom wykorzystania tego białka jako markera diagnostycznego chorób nowotworowych lub czynnika prognostycznego. Surwiwina wydaje się także doskonałym celem terapii przeciwnowotworowej. Zainteresowanie surwiwiną jest wywołane przede wszystkim jej ważną rolą w procesie nowotworowym – zarówno na etapie inicjacji i progresji nowotworu, jak również powstawania przerzutów oraz nawrotów choroby. Obecnie trwają intensywne badania nad zahamowaniem syntezy białka w komórkach z wykorzystaniem strategii antysensu (wykorzystanie oligonukleotydów antysensownych oraz małego interferencyjnego RNA) i drobnocząsteczkowych inhibitorów aktywności białka. Naukowcy pracują również nad zastosowaniem surwiwiny do pobudzenia odpowiedzi odpornościowej u pacjentów z nowotworami. W artykule omówiono potencjalną rolę surwiwiny w diagnozie chorób nowotworowych, jak również wybrane strategie hamowania zarówno ekspresji genu jak i funkcji białka. Możliwość wykorzystania surwiwiny jako markera diagnostycznego może być przydatna w wykrywaniu na wczesnym etapie wielu typów nowotworów, umożliwiając przy tym wdrożenie odpowiedniej terapii.
DOI: 10.5604/17322693.1225951
PMID 28026821 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     kaspazy [2 powiązanych rekordów]
     surwiwina [2 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2604 powiązanych rekordów]
     Caspases [55 powiązanych rekordów]
     Cell Cycle [562 powiązanych rekordów]