Mechanizmy angiogenezy w nowotworzeniu

Anna Antonina Sobocińska 1, Anna M. Czarnecka 1, Cezary Szczylik 1
1 - Klinika Onkologii z Laboratorium Onkologii Molekularnej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1166-1181
ICID: 1225950
Article type: Review article
 
 
Mechanizm formowania nowych kapilar bazujący na istniejących naczyniach krwionośnych, czyli angiogeneza, występuje w procesach fizjologicznych i patologicznych. Do inicjacji mechanizmu angiogenezy jest wymagane zachwianie stężeń czynników proangiogennych i antyangiogennych, które jest wywołane m.in. stanem niedotlenienia komórki. Angiogeneza jest procesem umożliwiającym dalszą proliferację komórek nowotworowych i powiększenia jego struktury. Wiąże się to ze zwiększeniem dotlenienia komórek nowotworowych w centralnych partiach nowotworu. Udowodniono również, że proces jest bezpośrednio powiązany ze zwiększeniem wystąpienia przerzutów, ponieważ umożliwia migrację komórek nowotworowych przez naczynia krwionośne wraz z krwią. Kapilary, które powstają w obrębie nowotworu i jego strukturze mają inną morfologię, jednak nie wykazano różnic w składzie antygenowym na ich powierzchni w stosunku do fizjologicznie prawidłowych naczyń krwionośnych. Angiogeneza od kilkunastu lat stała się ważnym celem terapii stosowanych w onkologii. Terapie antyangiogenne, które cieszą się coraz większą popularnością wśród klinicystów, dają spektakularne wyniki w leczeniu raków nerki i trzustki, a także szpiczaka mnogiego. Wśród leków, których działanie sprawdza się na wymienionych nowotworach, znajdują się Bewacyzumab, Sunitinib, Talidomid, a także Cetuximab. Główną grupą cząsteczek używanych w terapiach antyangiogennych są inhibitory kinaz tyrozynowych, które działają przez wiązanie się do enzymu i blokowanie jego centrum katalitycznego. Należy zauważyć, iż stosowanie tego typu terapii, oprócz obiecujących skutków działania, jest powiązane z wystąpieniem wielu działań niepożądanych. Terapia antyangiogenna jest jednym z najbardziej obiecujących celów dzisiejszej onkologii i w związku z tym są uzasadnione dalsze badania w tym kierunku.
DOI: 10.5604/17322693.1225950
PMID 28026820 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     angiogeneza [36 powiązanych rekordów]
     nowowór [0 powiązanych rekordów]
     rak trzustki [44 powiązanych rekordów]
     TKIs [0 powiązanych rekordów]
     VEGF [132 powiązanych rekordów]