Homocysteina--niedoceniany czynnik ryzyka miazdzycy. Czy hormony płciowe wpływaja na stezenie homocysteiny?

Krzysztof Tupikowski 1, Grażyna Bednarek-Tupikowska 1
1 - Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 381-389
ICID: 12252
 
  Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Przedstawiono dane dotyczące miażdżycorodnego działania podwyższonych stężeń homocysteiny (Hcy) oraz przegląd wyników prac dotyczących wpływu hormonów płciowych, a szczególnie estrogenów na stężenie Hcy w osoczu. Większość badań epidemiologicznych wykazała, że hiperhomocysteinemia, a także niewielki wzrost stężenia Hcy znacząco zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wyniki niektórych badań nie potwierdzają istnienia tego związku. W ostatnich latach stwierdzono, że wystąpienie menopauzy i związane z tym obniżenie stężenia
estrogenów w surowicy prawdopodobnie podwyższa stężenie Hcy. Większość badaczy na podstawie prac obserwacyjnych, a także wyników jednej z prac randomizowanych, z podwójnie ślepą próbą z użyciem placebo wykazało, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej estrogenowej i estro-progestagenowej obniża stężenie Hcy. Obserwowano, że spadek stężenia Hcy był tym większy im wyższe były jej stężenia przed leczeniem. Dane te pozostają w sprzeczności z wynikami
innej, także randomizowanej pracy z podwójnie ślepą próbą, która wykazała, że stężenie Hcy nie zależy od wystąpienia menopauzy, ani nie zmienia się pod wpływem leczenia steroidami płciowymi. Pojedyncze dane wskazują, że być może dehydroepiandrosteron, steroid nadnerczowy
obniża także stężenie Hcy. Nie obserwowano związku między stężeniem Hcy a stężeniem insuliny, masą ciała, typem otyłości. Hipotezy o wpływie hormonów płciowych na stężenie Hcy są niejednoznaczne i wymagają dalszych badań.
PMID 15536396 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Risk Factors [10319 powiązanych rekordów]
     Risk Factors [15934 powiązanych rekordów]
     Obesity - epidemiology [504 powiązanych rekordów]
     Obesity - epidemiology [433 powiązanych rekordów]
     Menopause - physiology [102 powiązanych rekordów]
     Insulin - metabolism [320 powiązanych rekordów]
     Hyperhomocysteinemia - epidemiology [25 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Hormone Replacement Therapy - adverse effects [45 powiązanych rekordów]
     Homocysteine - metabolism [71 powiązanych rekordów]
     Homocysteine - blood [303 powiązanych rekordów]
     Gonadal Steroid Hormones - metabolism [50 powiązanych rekordów]
     Female [141927 powiązanych rekordów]
     Comorbidity [1634 powiązanych rekordów]
     Cardiovascular Diseases - epidemiology [424 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis - metabolism [6 powiązanych rekordów]