Formowanie naczyń krwionośnych w chorobie wieńcowej – gdzie jesteśmy?

Joanna Pawlak 1, Beata Klim 1, Magdalena Szkudlarek 1, Janusz Dzięcioł 1
1 - Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Akademii Medycznej w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 358-363
ICID: 12250
Article type: Original article
 
  Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Akademii Medycznej w Białymstoku

Proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych, ze względu na ich udział w wielu stanach chorobowych, cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem lekarzy i naukowców. Mechanizmy sterujące waskulogenezą, angiogenezą i arteriogenezą próbuje się wykorzystywać m.in. w leczeniu choroby wieńcowej celem poprawy unaczynienia niedokrwionego mięśnia sercowego pacjentów, u których leczenie farmakologiczne, dostępne metody rewaskularyzacji (PTCA, CABG) nie przynoszą spodziewanych efektów. Dotychczas stosowano w tych przypadkach między innymi naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF)), kwasowy czynnik wzrostu fi broblastów (aFGF), zasadowy czynnik wzrostu fi broblastów (bFGF), czynnik stymulujący tworzenie kolonii
granulocytarno-makrofagalnych (GM-CSF), czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytarnych (G-CSF), a także komórki macierzyste.
Praca jest przeglądem wiedzy na temat procesu powstawania naczyń krwionośnych ze szczególnym uwzględnieniem mięśnia sercowego. Przeprowadzono również analizę alternatywnych możliwości
terapeutycznych choroby wieńcowej wykorzystujących mechanizmy angiogenezy, arteriogenezy i waskulogenezy.
PMID 15536393 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Coronary Disease - therapy [362 powiązanych rekordów]
     Coronary Disease - physiopathology [427 powiązanych rekordów]
     Coronary Artery Bypass [614 powiązanych rekordów]
     Angioplasty, Transluminal, Percutaneous Coronary [476 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Myocardial Ischemia - physiopathology [269 powiązanych rekordów]
     Myocardial Ischemia - therapy [64 powiązanych rekordów]
     Neovascularization, Pathologic - physiopathology [98 powiązanych rekordów]