Rola zaburzeń apoptozy i cytokin prozapalnych w patogenezie niedokrwistości w przebiegu szpiczaka plazmocytowego

Norbert Grząśko 1
1 - Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 364-371
ICID: 12249
 
  Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej w Lublinie

Szpiczak plazmocytowy jest chorobą rozrostową układu krwiotwórczego stanowiącą około 10% wszystkich nowotworów krwi. Niedokrwistość jest częstym objawem szpiczaka plazmocytowego, zwłaszcza u pacjentów z bardziej zaawansowaną chorobą, a jej nasilenie ściśle koreluje
z klinicznym stadium choroby. W patogenezie niedokrwistości u chorych na szpiczaka plazmocytowego odgrywa rolę kilka czynników: nacieczenie szpiku przez nowotworowe komórki plazmatyczne, niedobór lub niedostateczna odpowiedź na erytropoetynę (EPO), skrócenie czasu
przeżycia krwinek czerwonych, zaburzenia gospodarki żelazowej, zahamowanie czynności krwiotwórczej przez cytokiny oraz interakcja pomiędzy erytroblastami i złośliwymi plazmocytami. Wyniki badań z ostatnich lat wskazują na ważną rolę apoptozy w regulacji prawidłowej
erytropoezy. W warunkach fi zjologicznych część erytroblastów ulega apoptozie, a w jej indukowaniu biorą udział białka należące do rodziny TNF: Fas (CD95) i FasL (CD95L) oraz TRAIL (TNF-related apoptosis inducing-ligand) i jego receptory – DR4 (death receptor 4), DR5 (death
receptor 5). Obecność Fas, DR4 i DR5 wykryto na powierzchni błony komórkowej erytroblastów niezależnie od stadium, natomiast ekspresję FasL i TRAIL wykazano tylko na bardziej dojrzałych erytroblastach. W wyniku interakcji erytroblastów bardziej dojrzałych (FasL+/TRAIL+)
z mniej dojrzałymi (FasL–/TRAIL–) dochodzi do apoptozy komórek FasL–/TRAIL–, co stanowi naturalny ujemnie zwrotnie sprzężony mechanizm regulacyjny. Ekspresja powyższych białek
zaangażowanych w regulację erytropoezy podlega regulacji przez EPO, która zmniejsza wrażliwość erytroblastów na FasL i TRAIL oraz zapobiega ich apoptozie po stymulacji tymi ligandami. Natomiast IFN-g i TNF, zwiększając ekspresję Fas na erytroblastach, sprzyjają ich apoptozie.
Nowotworowe komórki plazmatyczne wykazują zwiększoną ekspresję FasL i TRAIL oraz zmniejszoną ekspresję Fas, dzięki czemu są mniej wrażliwe na sygnały apoptotyczne. Plazmocyty FasL+/TRAIL+ odgrywają też istotną rolę w patogenezie niedokrwistości powodując apoptozę
erytroblastów. Nowotworowe komórki szpiczaka wytwarzają także wiele cytokin, które w sposób autokrynny stymulują wzrost komórek szpiczakowych oraz pobudzają angiogenezę, a także przyczyniają się do pogłębiania niedokrwistości.
PMID 15536394 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Apoptosis [2604 powiązanych rekordów]
     Anemia - physiopathology [39 powiązanych rekordów]
     Anemia - etiology [243 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [1244 powiązanych rekordów]
     Cytokines - metabolism [536 powiązanych rekordów]
     Erythroblasts - metabolism [4 powiązanych rekordów]
     Erythroid Cells - metabolism [1 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Multiple Myeloma - complications [90 powiązanych rekordów]
     Plasma Cells - metabolism [7 powiązanych rekordów]