Budowa chemiczna i biosynteza lipopolisacharydu – ważnego składnika osłony komórkowej bakterii Gram-ujemnych

Marta Kaszowska 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 333-342
ICID: 12245
 
  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu

Błona zewnętrzna jest pierwszą warstwą osłony komórkowej bakterii Gram-ujemnych, zbudowaną w swej wewnętrznej części z fosfolipidów, natomiast w części zewnętrznej przede wszystkim z lipopolisacharydów (LPS). Lipopolisacharyd to termostabilna cząsteczka zbudowana z trzech,
różniących się pod względem strukturalnym części: lipidu A, oligocukru rdzenia oraz antygenu O. Zainteresowanie tą cząsteczką, w medycynie nazywaną endotoksyną, jest spowodowane jej aktywnościami biologicznymi. Cząsteczka ta ujawnia swoją aktywność w chwili przedostania się do krwiobiegu, co dzieje się w przypadku uogólnionych zakażeń bakteriami Gram-ujemnymi. W pracy przedstawiono funkcje osłony komórkowej bakterii Gram-ujemnych, jej skład chemiczny, strukturę oraz biosyntezę jej głównego składnika – LPS. Choć pojawiło się wiele prac dotyczących biosyntezy poszczególnych fragmentów LPS i jest wiadome jak powstaje jego pełna struktura, nie zidentyfi kowano jeszcze wszystkich białek odpowiedzialnych za jej transport na
zewnątrz błony komórkowej.
PMID 15459551 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Cell Wall - metabolism [125 powiązanych rekordów]
     Bacterial Proteins - metabolism [926 powiązanych rekordów]
     Gram-Negative Bacteria - metabolism [65 powiązanych rekordów]
     Lipopolysaccharides - biosynthesis [22 powiązanych rekordów]
     Lipopolysaccharides - chemistry [79 powiązanych rekordów]