Białka regulujące przekazywanie sygnału przez białka G (białka RGS) i ich znaczenie w regulacji odpowiedzi immunologicznej

Anna M. Lewandowicz 1, Marek L. Kowalski 1, Rafał Pawliczak 1
1 - Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 312-320
ICID: 12243
Article type: Review article
 
  Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Białka RGS (regulators of G protein signaling) to grupa protein regulująca działanie białek G. Wzmacniając GTP-azową aktywność podjednostki alfa przyspieszają one rekonstrukcję heterotrimerycznej struktury białka G i tym samym hamują przekazywanie przez nie sygnału. Białko Sst2 u drożdży Saccharomyces cervisiae, FlbA u grzyba Aspergillus nidulans oraz Egl-10 u nicienia Caenorhabditis elegans to pierwsze opisane negatywne regulatory białek G o właściwościach aktywatorów GTP-azy, GAPs – GTPase-activating proteins. Dotychczas potwierdzono istnienie ponad 30 białek RGS u człowieka, sklasyfi kowanych i zgrupowanych w sześć podrodzin.W komórkach immunologicznie kompetentnych białka RGS są wplątane w złożoną sieć zależności między różnymi drogami przekazywania sygnału. Mają związek z wrażliwością limfocytów B i T na chemokiny, sprawną proliferacją limfocytów T oraz z regulacją dojrzewania limfocytów B. Spełniają istotne funkcje w zapaleniu. Duże nadzieje wiąże się z lekami, dla których punktem uchwytu byłyby białka RGS i które dawałyby możliwość modyfi kacji właściwości farmakokinetycznych leków działających poprzez receptory związane z białkami G.W niniejszym opracowaniu omówiono białka RGS oraz zebrano doniesienia o ich znaczeniu w przebiegu odpowiedzi immunologicznej.
PMID 15459549 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Caenorhabditis elegans - immunology [2 powiązanych rekordów]
     B-Lymphocytes - immunology [778 powiązanych rekordów]
     Aspergillus nidulans - immunology [0 powiązanych rekordów]
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     GTP-Binding Proteins - immunology [16 powiązanych rekordów]
     GTPase-Activating Proteins - metabolism [11 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Hypersensitivity, Immediate - immunology [119 powiązanych rekordów]
     RGS Proteins - classification [1 powiązanych rekordów]
     RGS Proteins - immunology [1 powiązanych rekordów]
     Saccharomyces cerevisiae - immunology [17 powiązanych rekordów]
     T-Lymphocytes - immunology [2149 powiązanych rekordów]