Endogenne mechanizmy powstawania reaktywnych form tlenu (ROS)

Agata Sarniak 1, Joanna Lipińska 2, Karol Tytman 3, Stanisława Lipińska 1
1 - Zakład Fizjologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 - Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3 - Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1150-1165
ICID: 1224259
Article type: Review article
 
 
Główne źródła reaktywnych form tlenu (ROS) w komórkach to: mitochondrialny łańcuch oddechowy i wybuch oddechowy fagocytów z udziałem oksydazy NADPH. ROS są wytwarzane również w retikulum endoplazmatycznym, peroksysomach, z udziałem oksydazy ksantynowej i oksydazy śródbłonkowej oraz w procesie autooksydacji małych molekuł.
W warunkach prawidłowych ROS powstają jako produkt uboczny wieloetapowego procesu fosforylacji oksydacyjnej prowadzącej do syntezy ATP. Wytwarzanie ROS w czasie aktywowanego (np. zakażeniem) wybuchu oddechowego fagocytów odbywa się również wieloetapowo. Głównym enzymem odpowiedzialnym za to zjawisko jest oksydaza NADPH, a powstające ROS są wykorzystywane do walki organizmu z infekcjami.
W opracowaniu omówiono aktualny stan wiedzy o budowie i funkcji mitochondrialnego łańcucha transportu elektronów, w którym produktem ubocznym są ROS oraz o budowie oksydazy NADPH, a także funkcji poszczególnych jej elementów w wybuchu oddechowym fagocytów.
DOI: 10.5604/17322693.1224259
PMID 27892899 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wolne rodniki tlenowe [8 powiązanych rekordów]
     mitochondrialny łańcuch oddechowy [0 powiązanych rekordów]
     Reactive Oxygen Species [382 powiązanych rekordów]
     mitochondrial elctron transport chain [0 powiązanych rekordów]
     NADPH Oxidase [33 powiązanych rekordów]