Udział kwasów tłuszczowych i tkanki tłuszczowej w indukowaniu insulinooporności mięśni szkieletowych

Agnieszka Błachnio-Zabielska 1, Sławomir Grycel 2, Marta Chacińska 3, Piotr Zabielski 4
1 - Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Medyczny „SOMED” Poradnia Diabetologiczna, Łomża
2 - NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Medyczny „SOMED” Poradnia Diabetologiczna, Łomża
3 - Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
4 - Zakład Biologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Białystok
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1142-1149
ICID: 1224257
Article type: Review article
 
 
Mięśnie szkieletowe są główną tkanką odpowiedzialną za insulinozależny wychwyt glukozy. Spożywanie diety bogatej w tłuszcze i otyłość wiążą się z wewnątrzmięśniową akumulacją lipidów, co doprowadza do insulinooporności (IRes) i cukrzycy typu 2 (T2D). Sposób w jaki aktywne biologicznie lipidy indukują IRes nie został dotąd w pełni wyjaśniony. Początkowo przypuszczano, że za proces ten odpowiedzialna jest wewnątrzmięśniowa akumulacja triacylogliceroli (TAG). Obecnie uwaga skupia się na aktywnych biologicznie lipidach: długołańcuchowych estrach acylo-CoA (LCACoA), ceramidzie (Cer) i diacyloglicerolach (DAG). Stwierdzono, że mięśniowa akumulacja każdej z wyżej wymienionych grup lipidów w negatywny sposób wpływa na działanie szlaku insulinowego. Nie wyjaśniono jeszcze, która z grup lipidów pełni najistotniejszą rolę w insulinooporności mięśniowej indukowanej dietą bogatą w tłuszcze. W pracy omówieno udział tkanki tłuszczowej i kwasów tłuszczowych w indukowaniu insulinooporności mięśni.
DOI: 10.5604/17322693.1224257
PMID 27892898 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mięśnie szkieletowe [8 powiązanych rekordów]
     diacyloglicerol [0 powiązanych rekordów]
     długołańcuchowe estry acylo-CoA [0 powiązanych rekordów]
     Insulin Resistance [771 powiązanych rekordów]
     skeletal muscle [39 powiązanych rekordów]
     ceramide [8 powiązanych rekordów]