Siarkowodór jako biologicznie aktywny mediator w układzie krążenia

Jerzy Bełtowski 1
1 - Katedra i Zakład Patofizjologii Akademii Medycznej w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 285-291
ICID: 12242
Article type: Original article
 
  Katedra i Zakład Patofizjologii Akademii Medycznej w Lublinie

Badania ostatnich lat wskazują, że oprócz tlenku azotu (NO) i tlenku węgla (CO) siarkowodór (H2S) jest kolejnym nieorganicznym gazowym mediatorem regulującym funkcje układu krążenia. Siarkowodór jest syntetyzowany z cysteiny przez b-syntazę cystationiny (CBS) lub g-liazę cystationiny (CSE). Kofaktorem obu enzymów jest fosforan pirydoksalu (witamina B6). CBS odgrywa główną rolę w wytwarzaniu H2S w mózgu, natomiast CSE w układzie krążenia. Podanie egzogennego siarkowodoru powoduje spadek ciśnienia tętniczego. H2S rozszerza naczynia krwionośne in vitro przez aktywację kanałów potasowych regulowanych przez ATP w komórkach mięśniówki naczyń. Przewlekłe podawanie inhibitorów CSE powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Zmniejszone wytwarzanie endogennego siarkowodoru stwierdzono u szczurów z samoistnym nadciśnieniem tętniczym (SHR) oraz w nadciśnieniu indukowanym długotrwałym podawaniem inhibitora syntazy tlenku azotu. Niedobór H2S występuje też w doświadczalnym nadciśnieniu płucnym wywołanym hipoksją. Egzogenny siarkowodór wykazuje istotne działanie terapeutyczne w tych modelach doświadczalnych. Niedobór H2S może się przyczyniać do przyspieszonego rozwoju miażdżycy u osób z hiperhomocysteinemią, u których metabolizm homocysteiny do cysteiny i H2S jest upośledzony z powodu niedoboru witaminy B6. Zmniejszone wytwarzanie H2S w ośrodkowym układzie nerwowym występuje w chorobie Alzheimera, natomiast nadmierną syntezę H2S wykazano u chorych z zespołem Downa oraz wstrząsem septycznym.
PMID 15280798 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Cyclic AMP - metabolism [593 powiązanych rekordów]
     Cardiovascular System - physiopathology [88 powiązanych rekordów]
     Cardiovascular System - metabolism [41 powiązanych rekordów]
     Brain - metabolism [2202 powiązanych rekordów]
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     Alzheimer Disease - metabolism [393 powiązanych rekordów]
     Alzheimer Disease - metabolism [384 powiązanych rekordów]
     Cystathionine beta-Synthase - metabolism [11 powiązanych rekordów]
     Down Syndrome - complications [113 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Hydrogen Sulfide - metabolism [26 powiązanych rekordów]
     Hyperhomocysteinemia - metabolism [11 powiązanych rekordów]
     Hypertension - metabolism [282 powiązanych rekordów]
     Hypotension - etiology [81 powiązanych rekordów]
     Kidney - metabolism [815 powiązanych rekordów]
     Mental Retardation - etiology [85 powiązanych rekordów]
     Muscle, Smooth, Vascular - metabolism [337 powiązanych rekordów]
     Shock, Septic - complications [43 powiązanych rekordów]
     Vitamin B 6 Deficiency - metabolism [5 powiązanych rekordów]