Aktywność enzymów antyoksydacyjnych i rola witamin o charakterze antyoksydacyjnym w chorobie Alzheimera

Ewa Birkner 1, Jolanta Zalejska-Fiolka 2, Zygmunt Antoszewski 2
1 - Zakład Biochemii Ogólnej Katedry Biochemii w Zabrzu Slaskiej Akademii Medycznej.
2 -
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 264-269
ICID: 12238
 
 
Stres oksydacyjny leży u podstaw wielu chorób, m.in. choroby Alzheimera. Zaburzenie równowagi prooksydacyjno/antyoksydacyjnej nasila się wraz z wiekiem, a powstające reaktywne formy tlenu odgrywają istotną rolę w procesie neurodegeneracyjnym towarzyszącym chorobie. Ponieważ choroba Alzheimera dotyczy ludzi w podeszłym wieku celem pracy było powiązanie stresu oksydacyjnego z procesem starzenia. Praca stanowi przegląd piśmiennictwa dotyczącego choroby Alzheimera, a w szczególności procesów prooksydacyjno/antyoksydacyjnych towarzyszących tej chorobie i sugerujących, i˝ stres oksydacyjny odgrywa istotną rolę w zmianach patologicznych w obrębie układu nerwowego. Autorzy opisują zaburzenia równowagi antyoksydacyjnej, wyrażającej się wzrostem lub spadkiem aktywności enzymów antyoksydacyjnych. W pracy zawarto również krótki przegląd leków stosowanych w prewencji i leczeniu choroby Alzheimera zarówno tych o charakterze antyoksydantów, jak i o innej

PMID 15224008 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Aged [47195 powiązanych rekordów]
     Aging - physiology [1691 powiązanych rekordów]
     Alzheimer Disease - enzymology [70 powiązanych rekordów]
     Alzheimer Disease - prevention & control [65 powiązanych rekordów]
     Antioxidants - therapeutic use [296 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress - drug effects [345 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress - physiology [393 powiązanych rekordów]
     Vitamins - therapeutic use [81 powiązanych rekordów]