Amiodaron a tarczyca

Grażyna Bednarek-Tupikowska 1, Alicja Filus 1, Jarosław Bugajski 2, Justyna Kuliczkowska 1
1 - Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 - Szpital św. Elżbiety w Białej
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 216-225
ICID: 12232
 
  Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Szpital św. Elżbiety w Białej

Amiodaron jest lekiem zawierającym w swojej cząsteczce dużo jodu. Stosowany przewlekle może powodować zaburzenia metabolizmu hormonów tarczycy i/lub jawne zaburzenia czynności tego gruczołu. Powoduje wzrost stężenia w surowicy wolej tyroksyny (fT4), rewers trójjodotyroniny (rT3) i tyreotropiny (TSH) oraz zmniejszenie stężenia wolnej trójjodotyroniny (fT3) bez zaburzeń funkcji tarczycy. U niektórych osób może indukować nadczynność (AIT) lub niedoczynność (AIH) tarczycy. AIT pojawia się częściej w regionach o małej podaży jodu. Nadmiar jodu może nasilać syntezę hormonów – typ I AIT lub powodować zapalenie i destrukcję tyreocytów z następowym uwolnieniem nadmiaru hormonów – typ II AIT. Występuje także typ mieszany AIT. W leczeniu typu I AIT stosuje się tyreostatyki same lub w połączeniu z nadchloranem potasu, w typie II AIT – glikokortykosteroidy, natomiast w typie mieszanym – powyższe leki razem. W terapii AIT wymagana jest często także strumektomia – po ustąpieniu tyreotoksykozy lub leczenie radiojodem – po powrocie jodochwytności. AIH przeważa częściej na terenach bogatych w jod. Wymaga substytucji L-tyroksyną. Może ustąpić samoistnie. Możliwa jest jednoczesna terapia amiodaronem i L-tyroksyną, choć najlepiej jest odstawić amiodaron. Podanie amiodaronu wymaga wstępnej oceny czynności tarczycy, przeciwciał przeciwtarczycowych, badań obrazowych tarczycy i ich kontroli co pół roku.
PMID 15114257 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Glucocorticoids - therapeutic use [372 powiązanych rekordów]
     Female [141927 powiązanych rekordów]
     Antithyroid Agents - therapeutic use [43 powiązanych rekordów]
     Anti-Arrhythmia Agents - adverse effects [92 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Amiodarone - adverse effects [43 powiązanych rekordów]
     Hypothyroidism - chemically induced [36 powiązanych rekordów]
     Hypothyroidism - diagnosis [76 powiązanych rekordów]
     Perchloric Acid - therapeutic use [0 powiązanych rekordów]
     Potassium Compounds - therapeutic use [8 powiązanych rekordów]
     Pregnancy [16542 powiązanych rekordów]
     Pregnancy [11548 powiązanych rekordów]
     Thyroid Gland - drug effects [103 powiązanych rekordów]
     Thyroid Hormones - blood [128 powiązanych rekordów]
     Thyroid Hormones - blood [286 powiązanych rekordów]
     Thyroidectomy [233 powiązanych rekordów]
     Thyroiditis - chemically induced [1 powiązanych rekordów]
     Thyrotoxicosis - chemically induced [11 powiązanych rekordów]
     Thyrotoxicosis - diagnosis [11 powiązanych rekordów]
     Thyrotoxicosis - therapy [1 powiązanych rekordów]