Nocyceptyna/orfanina FQ (N/OFQ)--opioid, antyopioid czy neuromodulator?

Jolanta Kotlińska 1, Piotr Rafalski 1
1 - Katedra i Zakład Farmakodynamiki Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 209-215
ICID: 12231
Article type: Original article
 
  Katedra i Zakład Farmakodynamiki Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie

Nocyceptyna/orfanina FQ (N/OFQ) jest peptydem odkrytym w połowie lat 90. XX w., którego sekwencja aminokwasów wykazuje duże podobieństwo do sekwencji endogennych peptydów opioidowych, szczególnie do dynorfiny A. Jednakże ze względu na brak N-końcowej tyrozyny w pierwszej pozycji, N/OFQ nie wiąże się z opioidowymi receptorami K, d i k, natomiast jest ligandem receptora nocyceptynowego (NOP). Z kolei endogenne peptydy opioidowe nie wiążą się z receptorem NOP. Pomimo strukturalnego podobieństwa działanie farmakologiczne N/OFQ różni się od działania opioidów i w wielu przypadkach jest przeciwne. N/OFQ podana do komory bocznej mózgu zwierząt wywołuje nadwrażliwość na ból i znosi analgezję wywołaną opioidami, natomiast podana do rdzenia kręgowego wykazuje działanie analgetyczne. Sama nie wykazuje właściwości nagradzających, ale blokuje działanie nagradzające morfiny, etanolu oraz psychostymulantów, takich jak kokaina czy amfetamina. Jak wszystkie peptydy, N/OFQ podlega metabolizmowi enzymatycznemu do krótszych fragmentów, takich jak N/OFQ(1-13), N/OFQ(1-11), N/OFQ(1-7) czy N/OFQ(1-6). Fragmenty te wykazują aktywność biologiczną. Działanie N/OFQ prawdopodobnie jest związane z regulacją uwalniania neuroprzekaźników i hormonów, gdyż receptory NOP są głównie umiejscowione na zakończeniach presynaptycznych neuronów w wielu strukturach układu nerwowego. Celem pracy było przedstawienie roli N/OFQ w fizjologii odczuwania bólu oraz wpływie tego peptydu na nagradzające i uzależniające działanie niektórych leków.
PMID 15114256 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Hormones - secretion [29 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Hyperalgesia - chemically induced [36 powiązanych rekordów]
     Injections, Intraventricular [410 powiązanych rekordów]
     Injections, Spinal [244 powiązanych rekordów]
     Neurotransmitter Agents - secretion [42 powiązanych rekordów]
     Opioid Peptides - administration & dosage [5 powiązanych rekordów]
     Opioid Peptides - chemistry [12 powiązanych rekordów]
     Opioid Peptides - metabolism [44 powiązanych rekordów]
     Pain - physiopathology [518 powiązanych rekordów]
     Peptide Fragments - administration & dosage [91 powiązanych rekordów]
     Peptide Fragments - chemistry [532 powiązanych rekordów]
     Peptide Fragments - metabolism [510 powiązanych rekordów]
     Receptors, Opioid - metabolism [86 powiązanych rekordów]
     Reward [247 powiązanych rekordów]
     Substance-Related Disorders - metabolism [29 powiązanych rekordów]