Zdolności antyoksydacyjne w starzejącym się organizmie

Grażyna Wójcicka 1, Jerzy Bełtowski 1, Anna Jamroz 1
1 - Katedra i Zakład Patofizjologii Akademii Medycznej w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 183-193
ICID: 12230
Article type: Original article
 
  Katedra i Zakład Patofizjologii Akademii Medycznej w Lublinie

Reaktywne formy tlenu (RFT) odgrywają istotną rolę w patogenezie wielu chorób układu krążenia w tym również w nadciśnieniu tętniczym. W łożysku naczyniowym RFT są wytwarzane przez komórki śródbłonka, komórki mięśni gładkich oraz fibroblasty. Spośród wielu szlaków enzymatycznych, które mogą generować RFT największą rolę w krążeniu przypisuje się układowi oksydazy NAD(P)H, oksydazy ksantynowej oraz syntazy tlenku azotu. Wzrastające wytwarzanie RFT, a zwłaszcza anionorodnika ponadtlenkowego, przyczynia się do skrócenia okresu półtrwania NO oraz dysfunkcji śródbłonka, wyrażającymi się m.in.zaburzoną relaksacją naczynia. W wyniku reakcji NO z anionorodnikiem ponadtlenkowym powstaje nadtlenoazotyn mogący modyfikować białka i lipidy, tworząc takie związki jak nitrotyrozyna, nitrozotiole i isoprostany, które również mogą modulować tonus naczyniowy. W wielu badaniach eksperymentalnych stwierdzono, że podawanie egzogennych antyoksydantów może korzystnie wpływać na osłabiony zależny od śródbłonka rozkurcz naczyniowy oraz redukować podwyższone ciśnienie tętnicze krwi.
PMID 15280796 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Antioxidants - therapeutic use [296 powiązanych rekordów]
     Biological Availability [835 powiązanych rekordów]
     Endothelium, Vascular - metabolism [831 powiązanych rekordów]
     Fibroblasts - metabolism [535 powiązanych rekordów]
     Free Radical Scavengers - pharmacology [258 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Hypertension - physiopathology [1124 powiązanych rekordów]
     Hypertension - prevention & control [203 powiązanych rekordów]
     Muscle, Smooth, Vascular - metabolism [337 powiązanych rekordów]
     Nitric Oxide - metabolism [888 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1734 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [504 powiązanych rekordów]
     Reactive Oxygen Species - metabolism [645 powiązanych rekordów]
     Vasodilation - drug effects [362 powiązanych rekordów]
     Xanthine - metabolism [13 powiązanych rekordów]