Utlenione tłuszcze z diety mogą uczestniczyć w rozwoju miażdżycy

Bogdan Mazur 1, Bożena Bałasińska 2
1 - Unite des Maladies Metaboliques et Micronutriments, INRA Clermont-Ferrand/Theix, 63122 Saint Genes Champanelle, France
2 - Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 176-182
ICID: 12229
 
  Unite des Maladies Metaboliques et Micronutriments, INRA Clermont-Ferrand/Theix, 63122 Saint Genes Champanelle, France
Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Miażdżyca może mieć ścisły związek z lipemią postprandialną, charakteryzującą się podwyższonym stężeniem trójglicerydów w osoczu krwi. U ludzi normolipidemicznych okres postprandialny trwa od 4 do 6 godzin. Długość tego okresu zależy od równowagi pomiędzy wchłonięciem tłuszczu z jelita a wychwytywaniem remnantów chylomikronów przez wątrobę. Coraz więcej danych sugeruje, że w rozwoju miażdżycy mogą uczestniczyć utlenione tłuszcze z diety. Taka hipoteza poparta jest wieloma badaniami, które wskazują, że utlenione tłuszcze z diety wchłaniane są w taki sam sposób, jak tłuszcze niezmienione i że uczestniczą w syntezie chylomikronów. Okres, w którym występuje podwyższone stężenie trójglicerydów w osoczu może powodować również wzrost stężenia lipoprotein o małej gęstości – LDL, ponieważ remnanty chylomikronów obniżają ekspresję receptorów LDL w wątrobie. Również wymiana kwasów tłuszczowych i cholesterolu pomiędzy chylomikronami i LDL oraz lipoproteinami o dużej gęstości – HDL nasila się podczas przedłużonego okresu lipemii. Mając na względzie wciąż wzrastające zainteresowanie żywnością wstępnie przetworzoną i poddaną procesom głębokiego smażenia, należy zwrócić większą uwagę na lipoproteiny postprandialne jako jedną z przyczyn miażdżycy, zwłaszcza, że w warunkach podwyższonego stężenia trójglicerydów człowiek spędza większość swojego życia.
PMID 15280795 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Arteriosclerosis - etiology [424 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Arteriosclerosis - metabolism [218 powiązanych rekordów]
     Chylomicrons - metabolism [17 powiązanych rekordów]
     Dietary Fats - metabolism [154 powiązanych rekordów]
     Dietary Fats - pharmacokinetics [19 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Intestines - metabolism [179 powiązanych rekordów]
     Lipoproteins, HDL - metabolism [69 powiązanych rekordów]
     Lipoproteins, LDL - metabolism [221 powiązanych rekordów]
     Liver - metabolism [1779 powiązanych rekordów]
     Oxidation-Reduction [2282 powiązanych rekordów]
     Triglycerides - blood [1098 powiązanych rekordów]