Znaczenie połączeń typu gap w fizjologii i patofizjologii przewodu pokarmowego

Luiza Kańczuga-Koda 1
1 - Zakład Patomorfologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 158-165
ICID: 12225
 
  Zakład Patomorfologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Białymstoku

Komunikacja międzykomórkowa z udziałem połączeń typu gap (gap junctional intercellular communication – GJIC) polega na bezpośrednim przekazywaniu sygnałów między Komorkami i przebiega za pośrednictwem połączeń typu gap, które zbudowane są z podjednostek integralnego białka błonowego zwanego koneksyną (Cx). GJIC odgrywa istotna rolę w regulacji procesów różnicowania i wzrostu komórek oraz utrzymaniu homeostazy tkankowej jako wynik wymiany jonów, cząsteczek sygnalizacyjnych, nukleotydów i małych cząsteczek (<1 kDa) między sąsiadującymi komórkami. Połączenia typu gap mogą uczestniczyć także w generowaniu rytmicznych skurczów perystaltycznych jako skutek ich udziału w szerzeniu się i przewodzeniu potencjałów czynnościowych pomiędzy sąsiadującymi komórkami. Wykazano, że połączenia typu gap pełnia rolę w wielu procesach fizjologicznych, jak np.: utrzymanie homeostazy, regulacja rozwoju tkanek, komunikacja metaboliczna i elektryczna, a także regulacja wzrostu komórek, różnicowania tkanek oraz procesu apoptozy. Zaburzenia ekspresji koneksyn obserwowano w rożnych stanach patologicznych w przewodzie pokarmowym, np.: choroba Hirschsprunga, rak przełyku, żołądka czy jelita grubego. Lokalizacja koneksyn w rożnych strukturach jelita i ich rola w komunikacji międzykomórkowej oceniane były z wykorzystaniem rożnych technik badawczych, tj.: badań ultrastrukturalnych z użyciem mikroskopu elektronowego, techniki bezpośredniego transferu barwnika Lucifer Yellow oraz technik imunochemicznych. Praca jest przeglądem aktualnych poglądów naukowych dotyczących roli GJIC w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego w fizjologii oraz w stanach patologicznych.

PMID 15077056 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Apoptosis - physiology [1012 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Action Potentials - physiology [735 powiązanych rekordów]
     Cell Communication [261 powiązanych rekordów]
     Connexins - metabolism [52 powiązanych rekordów]
     Digestive System Diseases - physiopathology [7 powiązanych rekordów]
     Digestive System Neoplasms - physiopathology [0 powiązanych rekordów]
     Digestive System Neoplasms - prevention & control [4 powiązanych rekordów]
     Gap Junctions - physiology [118 powiązanych rekordów]
     Gastrointestinal Tract - physiology [5 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Signal Transduction - physiology [1753 powiązanych rekordów]