Rola białek wiążących FK506 w regulacji aktywności czynników transkrypcyjnych w komórkach T

Izabela Kochel 1, Leon Strządała 2
1 - Zakład Immunologii Nowotworów, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im.l.Hirszfelda we Wrocławiu
2 - Laboratorium Immunologii Nowotworów Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 118-127
ICID: 12221
 
  Zakład Immunologii Nowotworów, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im.l.Hirszfelda we Wrocławiu


W limfocytach T białka FKBP, zwane również immunofilinami, pełnia różnorodne funkcje, z których najważniejsza jest udział w regulacji transkrypcji genów cytokin, głównie na poziomie transportu jądrowo-cytoplazmatycznego czynników transkrypcyjnych. Immunofilina FKBP12 jest mediatorem immunosupresyjnego działania FK506. Kompleks FKBP-FK506 blokuje import jądrowy NFAT oraz tworzenie heterodimeru AP-1, przez hamowanie zależnej od wapnia fosfatazy kalcyneuryny oraz szlaku sygnałowego JNK/p38. Zahamowanie obu tych szlaków uniemożliwia ekspresję IL-2 i aktywację limfocytu T. Z kolei FKBP51 i FKBP52 są naturalnymi komponentami kompleksu receptora glukokortykoidow i bezpośrednimi regulatorami jego aktywności. Po związaniu ligandu przez receptor, FKBP51, utrzymujący receptor w cytoplazmie, zastępowany jest przez FKBP52, który z kolei umożliwia translokację całego kompleksu do jadra. W ten sposób białka FKBP biorą udział w regulacji odpowiedzi immunologicznej przez glukokortykoidy.

PMID 15077060 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Cytokines - genetics [303 powiązanych rekordów]
     Active Transport, Cell Nucleus [77 powiązanych rekordów]
     Calcineurin [24 powiązanych rekordów]
     Cytoplasm - metabolism [485 powiązanych rekordów]
     DNA-Binding Proteins - metabolism [1366 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     NFATC Transcription Factors [51 powiązanych rekordów]
     Lymphocyte Activation - physiology [56 powiązanych rekordów]
     T-Lymphocytes - physiology [257 powiązanych rekordów]
     Nuclear Proteins [511 powiązanych rekordów]
     Receptors, Glucocorticoid - metabolism [77 powiązanych rekordów]
     Tacrolimus Binding Proteins - immunology [1 powiązanych rekordów]
     Tacrolimus Binding Proteins - metabolism [10 powiązanych rekordów]
     Transcription Factors - metabolism [1315 powiązanych rekordów]
     Transcription, Genetic [2453 powiązanych rekordów]