Właściwości fotoochronne i radioochronne nitroksydów oraz ich zastosowanie w obrazowaniu techniką magnetycznego rezonansu jądrowego

Marcin Lewandowski 1, Krzysztof Gwoździński 1
1 - Katedra Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1101-1111
ICID: 1222099
Article type: Review article
 
 
Nitroksydy są grupą stabilnych rodników organicznych o małej masie cząsteczkowej zawierających grupę nitroksylową >N-.O, w której znajduje się niesparowany elektron. Jej obecność umożliwia nitroksydom udział w reakcjach redoks. Pełnią funkcję mimetyków dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) oraz stymulują aktywność katalazową hemoprotein.
Utleniają jony Fe(II) do Fe(III) nie dopuszczając do reakcji Fentona i Habera-Weissa. Jako rodniki są również zdolne do zmiatania innych wolnych rodników. Nitroksydy nie są immunogenne i mutagenne oraz nie wykazują toksyczności dla organizmu człowieka.
W pracy omówiono zastosowanie nitroksydów w ochronie komórek i tkanek przed działaniem promieniowania UVA. Wstępne badania wskazują, że są bardziej skuteczne niż standardowo stosowane witaminy (C i E) oraz filtry UV. Chronią również materiał biologiczny przed działaniem promieniowania jonizującego. Zapewniają ochronę komórkom prawidłowym, ale nie chronią komórek nowotworu. Różnice w odmiennym działaniu nitroksydów są związane z warunkami utleniającymi panującymi w środowisku nowotworu, w odróżnieniu od warunków redukujących w komórkach prawidłowych.
Nitroksydy mogą mieć zastosowanie jako substancje kontrastowe w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MR). Umożliwiają wykrywanie już nieznacznych zmian równowagi utleniająco-redukującej w obrębie nowotworu w oparciu o różny stan redoks tkanek prawidłowych i nowotworowych. Metoda bezpośredniego obrazowania z zastosowaniem nitroksydów pozwala na odróżnienie stanu prawidłowego od patologicznego. Z powodzeniem badania takie przeprowadzono na myszach zdrowych oraz z nowotworem jelita grubego i mózgu.
DOI: 10.5604/17322693.1222099
PMID 27892893 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nitroksydy [0 powiązanych rekordów]
     radioochrona [0 powiązanych rekordów]
     fotoochrona [0 powiązanych rekordów]
     MR [39 powiązanych rekordów]
     Nitroxides [1 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1732 powiązanych rekordów]
     radioprotection [7 powiązanych rekordów]