Zastosowanie metody phage display w eksperymentalnej terapii onkologicznej

Jan Borysowski 1, Andrzej Górski 1
1 - Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 100-107
ICID: 12219
 
  Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie
Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie, Laboratorium Bakteriofagowe, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu

Jednym z największych wyzwań współczesnej onkologii jest dostarczanie leków selektywnie do komórek nowotworowych lub śródbłonka naczyń guza. Można w tym celu zastosować peptydy wiążące określone molekuły występujące na tych komórkach. Metoda najczęściej stosowana do ich otrzymywania jest phage display. Uzyskane dzięki niej peptydy mogą wywierać działanie przeciwnowotworowe dzięki hamowaniu angiogenezy, zmniejszaniu aktywności metastatycznej nowotworu czy blokowaniu enzymów, których aktywność jest niezbędna w progresji guza. Znalazły one również zastosowanie jako składniki szczepionek przeciwnowotworowych oraz nośniki „dostarczające” do nowotworu cytokiny, chemioterapeutyki i oligonukleotydy antysensowne. Metoda phage display umożliwia też uzyskanie rekombinowanych przeciwciał o działaniu przeciwnowotworowym. Najczęściej są one stosowane w formacie scFv. Do cząsteczek scFv można również wprowadzać określone zmiany w celu zwiększenia ich powinowactwa i zachłanności oraz łączyć je z molekułami indukującymi przeciwnowotworowe funkcje efektorowe.

PMID 15077062 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Antibodies - metabolism [91 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Antibodies - therapeutic use [42 powiązanych rekordów]
     Antineoplastic Agents - therapeutic use [1364 powiązanych rekordów]
     Gene Therapy [649 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Immunoglobulin Fragments - therapeutic use [13 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - metabolism [462 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - metabolism [577 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - therapy [895 powiązanych rekordów]
     Peptide Library [216 powiązanych rekordów]
     Recombinant Fusion Proteins - metabolism [911 powiązanych rekordów]
     Recombinant Fusion Proteins - pharmacology [101 powiązanych rekordów]
     Recombinant Proteins - therapeutic use [438 powiązanych rekordów]