Nanobakterie--charakterystyka mikrobiologiczna.

Iwona Wilk 1, Gayane Martirosian 1
1 - Katedra i Zakład Mikrobiologii Śląskiej Akademii Medycznej
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 60-64
ICID: 12215
 
  Katedra i Zakład Mikrobiologii Śląskiej Akademii Medycznej

Celem naszej pracy jest mikrobiologiczna charakterystyka i chorobotwórczości nanobakterii, Gram-ujemnych drobnoustrojów o bardzo małych rozmiarach, które umożliwiają im przechodzenie przez filtry bakteriologiczne i charakteryzującymi się bardzo powolnym wzrostem oraz zdolnością mineralizacji. Zostały one wykryte w bydlęcej i ludzkiej krwi, moczu, kamieniach nerkowych oraz płynie pochodzącym z cyst nerkowych. Na podstawie homologii sekwencji podjednostki 16S rDNA, zaliczono nanobakterie do podgrupy α-2 Proteobacteria, do której zalicza się także bakterie z rodzaju Brucella i Bartonella. Nanobakterie są najmniejszymi znanymi bakteriami mającymi ścianę komórkowa, ich średnica wynosi 0,2-0,5 μm. Cecha charakterystyczna tych drobnoustrojów jest tworzenie kryształów apatytu w obojętnym pH i przy fizjologicznych stężeniach wapnia i fosforanów. Obecności apatytu w ścianie komórek bakterii powoduje ich duża oporności na czynniki fizyczne i chemiczne, które są zabójcze dla innych bakterii. Powstała hipoteza, że nanobakterie mogą odgrywać rolę w chorobach, w których zachodzi proces mineralizacji. Fińscy naukowcy pod kierownictwem Olavi Kajendera sugerują, że apatyt wytwarzany przez te drobnoustroje może odgrywać główna rolę w powstawaniu wszystkich rodzajów kamieni nerkowych. Stanowi on jadro kamienia wokół, którego mogą odkładać się inne składniki..

PMID 15069381 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Proteobacteria - metabolism [11 powiązanych rekordów]
     Proteobacteria - cytology [0 powiązanych rekordów]
     Proteobacteria - classification [8 powiązanych rekordów]
     Kidney Calculi - microbiology [5 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Gram-Negative Bacterial Infections - diagnosis [28 powiązanych rekordów]
     Gram-Negative Bacterial Infections - complications [16 powiązanych rekordów]
     Gram-Negative Bacteria - pathogenicity [33 powiązanych rekordów]
     Gram-Negative Bacteria - metabolism [65 powiązanych rekordów]
     Gram-Negative Bacteria - classification [40 powiązanych rekordów]
     Cattle [4192 powiązanych rekordów]
     Calcinosis - microbiology [6 powiązanych rekordów]
     Brucella - pathogenicity [15 powiązanych rekordów]
     Brucella - metabolism [6 powiązanych rekordów]
     Bartonella - pathogenicity [5 powiązanych rekordów]
     Bartonella - metabolism [1 powiązanych rekordów]
     Apatites - metabolism [10 powiązanych rekordów]
     Animals [94458 powiązanych rekordów]