Adiuwanty jako czynniki podnoszące skuteczność szczepionek

Grzegorz Chodaczek 1
1 - Zakład Terapii Doświadczalnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 47-59
ICID: 12214
 
  Zakład Terapii Doświadczalnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda

Obecnie opracowywane szczepionki zawierają coraz częściej antygeny wytwarzane metodami inżynierii genetycznej lub antygeny izolowane z drobnoustrojów chorobotwórczych. Dzięki temu są one pozbawione wielu działań niepożądanych, obserwowanych po zastosowaniu preparatów z całymi, inaktywowanymi mikroorganizmami. Polepszenie jakości szczepionek odbywa się często kosztem zmniejszenia ich zdolności do wzbudzania swoistych reakcji immunologicznych. Immunogenności antygenu można jednak zwiększyć podając go razem z adiuwantami, które poprawiają efektywność szczepień na wiele sposobów. Substancje te między innymi chronią antygen przed zbyt szybkà degradacjà w ustroju, stopniowo go uwalniając z miejsca podania; mogą również nieswoiście pobudzać komórki układu immunologicznego i przyczyniać się do wydajniejszego pochłaniania i prezentacji antygenu. Dobierając odpowiedni adiuwant, albo ich mieszaninę, uzyskać można odpowiedź immunologiczną o określonym typie - Th1 lub Th2. Dokładne poznanie procesów przetwarzania antygenu i aktywacji komórek antygenowo swoistych jest jednak niezbędne do tworzenia bardziej skutecznych szczepionek
PMID 15069382 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Enterotoxins - administration & dosage [10 powiązanych rekordów]
     Cytokines - immunology [345 powiązanych rekordów]
     Cytokines - administration & dosage [23 powiązanych rekordów]
     Adjuvants, Immunologic - administration & dosage [170 powiązanych rekordów]
     Lipid A - administration & dosage [5 powiązanych rekordów]
     Lipid A - analogs & derivatives [11 powiązanych rekordów]
     Saponins - administration & dosage [6 powiązanych rekordów]
     Vaccination - methods [95 powiązanych rekordów]
     Vaccines - administration & dosage [61 powiązanych rekordów]
     Vaccines - immunology [80 powiązanych rekordów]