Paksylina i jej znaczenie w procesie starzenia komórek skóry

Anna Skoczyńska 1, Elżbieta Budzisz 1, Kasjana Podgórna 2, Helena Rotsztejn 2
1 - Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych, Katedra Kosmetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 - Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, Katedra Kosmetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1087-1094
ICID: 1221385
Article type: Review article
 
 
Morfologia komórek starzejących ulega ciągłym zmianom na poziomie molekularnym, co zaburza ich funkcjonowanie. Wiąże się to z obniżeniem zdolności do syntezy składowych macierzy zewnątrzkomórkowej oraz dysfunkcją integryn i cząsteczek adhezyjnych (cząsteczek adhezji miejscowej). W skórze czynniki te powodują utratę łączności między macierzą zewnątrzkomórkową (Extracellular Matrix) a fibroblastami, co może się przyczyniać do pojawienia oznak starzenia skóry. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na niezwykle istotne białko adaptorowe o masie 68 kDa jakim jest paksylina. Do rodziny tej zalicza się Hic-5, PaxB i leupaksynę (leupaxin). Paksylina oddziałuje z białkami wiążącymi aktynę, takimi jak winkulina, aktopaksyna (actopaxin) oraz kinazami związanymi z integrynami (ILK, Integrin-linked kinase)). Ponadto odgrywa ważną rolę w zachowaniu integralności macierzy. Działanie paksyliny polega na transbłonowym przekaźnictwie sygnałów między integrynami i czynnikami wzrostu. Paksylina jest matrycą oddziałującą z innymi cząsteczkami adhezyjnymi. Gromadzi ogniskowe cząsteczki adhezyjne, aktywuje uporządkowanie i organizację cytoszkieletu. Przekazywanie sygnału przez paksylinę wpływa na długotrwałe zmiany w ekspresji genów, proliferację komórki, organizację macierzy zewnątrzkomórkowej. Właściwe funkcjonowanie macierzy zewnątrzkomórkowej jest ważne w procesach gojenia, regeneracji i procesach naprawczych tkanek. Spadek lub brak ekspresji paksyliny wywołuje zmiany w strukturze i spójności ECM, a to objawia się pojawianiem cech starzenia komórek i narządów. Przywrócenie połączeń macierzy zewnątrzkomórkowej z komórkami stanowiłoby istotny element w procesach związanych z działaniami o charakterze przeciwstarzeniowym.
DOI: 10.5604/17322693.1221385
PMID 27708212 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     paksylina [0 powiązanych rekordów]
     białka adhezji komórkowej [0 powiązanych rekordów]
     macierz zewnątrzkomórkowa [5 powiązanych rekordów]
     fibroblasty [4 powiązanych rekordów]
     starzenie skóry [4 powiązanych rekordów]
     Paxillin [35 powiązanych rekordów]
     focal-adhesion proteins [0 powiązanych rekordów]
     Extracellular Matrix [72 powiązanych rekordów]