Peptyd histydyno-izoleucynowy i jego ludzki analog peptyd histydyno-metioninowy: występowanie, receptory i funkcja biologiczna*

Agnieszka Dejda 1, Izabela Matczak 2, Jerzy Z. Nowak 2
1 - Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii, Polska Akademia Nauk, Łódź
2 - Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii, Polska Akademia Nauk, Łódź
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 18-26
ICID: 12211
 
  Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii, Polska Akademia Nauk, Łódź
Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii, Polska Akademia Nauk, Łódź
Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii, Polska Akademia Nauk, Łódź, Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Peptyd histydyno-izoleucynowy (PHI) i jego ludzki analog peptyd histydyno-metioninowy (PHM) należą do strukturalnie zbliżonej nadrodziny polipeptydow obejmującej, poza wymienionymi, także polipeptyd aktywujący przysadkowa cyklazę adenylanowa (PACAP),
naczyniowoaktywny peptyd jelitowy (VIP), peptyd histydyno-walinowy (PHV) czy helodermię. Wszystkie te peptydy charakteryzują się plejotropową aktywnością biologiczna. PHI, PHM, PHV i VIP powstaja z tego samego prekursora i wykazują duże podobieństwo zarówno w strukturze, jak i funkcji. Mogą one działać poprzez wspólne receptory. Mimo że są szeroko rozpowszechnione w organizmie (ośrodkowy układ nerwowy, przewód pokarmowy, układ oddechowy, układ rozrodczy) ich rola nie jest do końca wyjaśniona. Fakt, że poziom tych peptydow w płynach ustrojowych i tkankach ulega zmianom w przebiegu rożnych chorób sugeruje, że mogą być one bardzo ważnymi i pomocnymi wskaźnikami w diagnostyce. Właściwości neurotroficzne i neuroprotekcyjne PHI, podobnie jak w przypadku VIP i PACAP, wskazują na możliwy potencjał terapeutyczny tych peptydów w wielu chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona.

PMID 15069375 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Fishes [486 powiązanych rekordów]
     Chickens [918 powiązanych rekordów]
     Cattle [4192 powiązanych rekordów]
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     Amino Acid Sequence [6032 powiązanych rekordów]
     Amino Acid Sequence [8611 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Mice [18176 powiązanych rekordów]
     Mice [12865 powiązanych rekordów]
     Molecular Sequence Data [12187 powiązanych rekordów]
     Neurodegenerative Diseases - drug therapy [29 powiązanych rekordów]
     Peptide PHI - chemistry [0 powiązanych rekordów]
     Peptide PHI - physiology [1 powiązanych rekordów]
     Rats [23974 powiązanych rekordów]
     Rats [17123 powiązanych rekordów]
     Receptors, Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide [28 powiązanych rekordów]
     Receptors, Pituitary Hormone - metabolism [11 powiązanych rekordów]
     Receptors, Vasoactive Intestinal Peptide - metabolism [10 powiązanych rekordów]
     Receptors, Vasoactive Intestinal Peptide, Type II [10 powiązanych rekordów]
     Receptors, Vasoactive Intestinal Polypeptide, Type I [11 powiązanych rekordów]
     Species Specificity [3445 powiązanych rekordów]
     Swine [2937 powiązanych rekordów]
     Turkey [893 powiązanych rekordów]