Immunoregulacyjne działanie melatoniny. Mechanizm działania i wpływ na komórki procesu zapalnego

Sylwia Mańka 1, Ewa Majewska 1
1 - Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej, Katedra Nauk Podstawowych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1059-1067
ICID: 1221001
Article type: Review article
 
 
Dane literaturowe wskazują na znaczącą rolę melatoniny w regulowaniu układu immunologicznego. Funkcję tę może pełnić bezpośrednio, oddziałując na komórki układu odpornościowego zawierające receptory dla melatoniny, ale również za pośrednictwem endogennych opioidów, cytokin czy innych hormonów, których stężenie jest przez nią modulowane.
Mimo dużej liczby przeprowadzonych badań jej wpływ na odporność nadal budzi wiele kontrowersji. Melatonina moduluje przebieg reakcji odpornościowej, działając zarówno jako aktywator jak i inhibitor reakcji zapalnej. Pełni rolę tzw. „buforu immunologicznego”, który pobudza procesy odpornościowe, zwłaszcza w stanach ich upośledzenia w wyniku immunosupresji, stresu czy zaawansowanego wieku, ale również je hamuje w przypadku nadmiernej aktywacji układu odpornościowego. Melatonina pośredniczy w komunikacji między układem neurohormonalnym a immunologicznym, tworząc tzw. oś szyszynkowo-odpornościową działającą na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Oś łączy rozwój reakcji odpornościowych z regulacją funkcji szyszynki przez endogenne mediatory reakcji zapalnej.
Sezonowe i dobowe wahania stężenia melatoniny i związane z tym zmiany parametrów immunologicznych mogą odgrywać rolę w etiopatogenezie niektórych chorób infekcyjnych i autoimmunologicznych. Rośnie liczba publikacji, które sugerują, że melatonina może znaleźć szerokie zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu zapalnym.
W pracy przedstawiono usystematyzowane wiadomości na temat mechanizmów działania melatoniny i jej wpływu na czynność komórek zaangażowanych w proces zapalny – neutrofilów i monocytów.
DOI: 10.5604/17322693.1221001
PMID 27708210 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Melatonin [166 powiązanych rekordów]
     immunoregulation [11 powiązanych rekordów]
     Inflammation [878 powiązanych rekordów]