Prewencja i terapia uszkodzenia niedokrwienno--reperfuzyjnego w przeszczepianiu nerek

Maria Boratyńska 1, Dorota Kamińska 1, Oktawia Mazanowska 1
1 - Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 9-17
ICID: 12210
 
  Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Uszkodzenie nerek jeszcze przed zabiegiem przeszczepienia stanowi znaczący problem kliniczny i może się przyczyniać do opóźnienia podjęcia czynności przeszczepionego narządu, a nawet jej braku. Wpływa zarówno na wczesna czynność przeszczepionej nerki jak i pogarsza jej długotrwałe przeżycie. Złożony mechanizm patogenetyczny uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego daje możliwości podjęcia interwencji terapeutycznej w wielu miejscach. Przyjmując, że rodniki tlenowe powodują uszkodzenie komórek śródbłonka i zapoczątkowują uwalnianie rożnych mediatorów zapalnych oraz ekspresję cząsteczek adhezyjnych podczas niedokrwienia, a zwłaszcza następowej reperfuzji, czynniki które je hamują lub unieszkodliwiają będą chronić narząd przed uszkodzeniem. Leki wpływające na wewnątrzkomórkowe stężenie jonów wapnia mogą przeciwdziałać wysokim stężeniom Ca2+ w uszkodzonych komórkach. Przeciwdziałanie aktywacji granulocytów obojętnochłonnych, prewencja zaburzeń w regionalnym przepływie krwi, zahamowanie indukcji odpowiedzi immunologicznej w czasie uszkodzenia niedokrwienno- -reperfuzyjnego mogą poprawić rokowanie w uszkodzeniu niedokrwienno-reperfuzyjnym. Poznanie mechanizmów tego procesu może ułatwić wprowadzenie nowych leków do prewencji i terapii uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego, może też umożliwić indywidualizację terapii oraz stworzyć dogodne warunki do podjęcia wczesnej interwencji farmakologicznej.
PMID 15069376 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Reperfusion Injury - therapy [7 powiązanych rekordów]
     Reperfusion Injury - prevention & control [101 powiązanych rekordów]
     Reperfusion Injury - etiology [55 powiązanych rekordów]
     Kidney Transplantation - adverse effects [167 powiązanych rekordów]
     Kidney - blood supply [250 powiązanych rekordów]
     Ischemic Preconditioning [74 powiązanych rekordów]
     Iron Chelating Agents - therapeutic use [32 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Fatty Acids - therapeutic use [12 powiązanych rekordów]
     Calcium Channel Blockers - therapeutic use [276 powiązanych rekordów]
     Antioxidants - therapeutic use [296 powiązanych rekordów]