Rola onkogenu 24p3 lipokaliny neutrofilowej związanej z żelatynazą (NGAL) w nowotworach przewodu pokarmowego

Łukasz Michalak 1, Magdalena Bulska 2, Katarzyna Kudłacz 2, Piotr Szcześniak 2
1 - Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej USK im. WAM-CSW
2 - Zakład Biofarmacji Katedra Biofarmacji UM w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1026-1031
ICID: 1220397
Article type: Review article
 
 
Lipokalina neutrofilowa związana z żelatynazą nazywana 24p3 lipokaliną, lipokaliną 2 lub uterokaliną (u myszy) to małe białko wydzielnicze wiążące ligandy o małej masie cząsteczkowej odgrywające rolę w wielu procesach, np. indukcji apoptozy w leukocytach, transporcie żelaza, transporcie prostaglandyn czy retinolu [19]. Została odkryta w aktywowanych neutrofilach jako kowalentny peptyd związany z żelatynazą ludzkich neutrofili [7]. Jest wydzielana fizjologicznie przez komórki przewodu pokarmowego, układu oddechowego, cewek nerkowych, wątroby oraz układu immunologicznego. Ogólnoustrojowa (krążąca w osoczu) lipokalina neutrofilowa może pochodzić z wielu źródeł, może być syntetyzowana w wątrobie, uwalniana z aktywowanych neutrofili lub makrofagów czy z płytek miażdżycowych lub komórek śródbłonka wykazujących fenotyp prozapalny [17]. Przechowywana jest w ziarnistościach wtórnych wraz z laktoferyną, kalprotektyną lub MAC-1, które odgrywają ważną rolę w efektywności i migracji granulocytów obojętnochłonnych [13,19]. Bierze udział w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych oraz procesie nowotworzenia (synteza NGAL jest indukowana przez czynniki sprzyjające progresji nowotworu) [13,21]. Do wzrostu stężenia NGAL dochodzi w stanach zapalnych i uszkodzeniu śródbłonka. Jego stężenie oznacza się w surowicy lub moczu. Jest uważany za wskaźnik stopnia uszkodzenia nerek [7,20]. NGAL jest zatem jednym z najbardziej obiecujących biomarkerów nowej generacji w nefrologii klinicznej [6]. Rola NGAL w nowotworach przewodu pokarmowego nie została dokładnie poznana, jednak nadekspresja tego markera została udowodniona w takich nowotworach, jak rak płaskonabłonkowy przełyku, rak żołądka, trzustki czy jelita grubego, co może wskazywać na jego związek z procesem nowotworzenia [3].
DOI: 10.5604/17322693.1220397
PMID 27708207 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     lipokalina neutrofilowa związana z żelatynazą [0 powiązanych rekordów]
     NGAL [8 powiązanych rekordów]
     lipokalina 2 [0 powiązanych rekordów]
     uterokalina [0 powiązanych rekordów]
     Lcn2 [1 powiązanych rekordów]
     nowotwory [71 powiązanych rekordów]
     Neutrophil gelatinase-associated lipocalin [3 powiązanych rekordów]
     lipocalin 2, [0 powiązanych rekordów]