Krótkoterminowe narażenie na drobny pył zawieszony w powietrzu (PM2,5 i PM10) a ryzyko zaburzeń rytmu serca i udarów mózg

Małgorzata Kowalska 1, Krzysztof Kocot 2
1 - Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
2 - Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1017-1025
ICID: 1220389
Article type: Review article
 
 
Wyniki badań epidemiologicznych przemawiają za istotnym wpływem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego drobnym pyłem (PM10 i PM2,5) na zdrowie ludzi. Podwyższone stężenie zanieczyszczeń jest związane ze zwiększoną liczbą dobowych zgonów i hospitalizacji z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Najczęściej występują arytmia serca i udary mózgowe. W pracy przedstawiono stan wiedzy na temat potencjalnego wpływu narażenia na drobny pył na występowanie arytmii i udarów.
Przegląd piśmiennictwa wskazuje, że istnieje związek między krótkotrwałym narażeniem na drobny pył a występowaniem arytmii. Wyniki dotychczasowych badań ujawniają, że ekspozycja może doprowadzić do istotnych zmian elektrofizjologicznych zachodzących w sercu i zwiększających podatność na zaburzenia rytmu. W przypadku udaru mózgu, większą zależność między liczbą hospitalizacji i zgonów a ekspozycją na drobny pył zaobserwowano w udarze niedokrwiennym niż krwotocznym. Potwierdzono istotny, bardziej szkodliwy wpływ narażenia na tzw. ultra cząstki (cząsteczki o średnicy aerodynamicznej poniżej 2,5 μm).. Wśród istotnych mechanizmów odpowiedzialnych za działania zdrowotne pyłów zawieszonych znajdują się: indukcja i zaostrzenie stanu zapalnego, nasilony stres oksydacyjny, wzrost napięcia układu autonomicznego, wazokonstrykcja naczyń i zmiany reologiczne oraz dysfunkcja śródbłonka.
Wśród osób o zwiększonej podatności na szkodliwe działanie pyłu znajdują się: osoby starsze (po 65 roku życia), chorzy z chorobami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, osoby otyłe i chorzy na cukrzycę, a także pacjenci z zaburzeniami krzepliwości. W celu poprawy stanu zdrowia ludności konieczne są działania ukierunkowane na redukcję zagrożenia związanego z drobnym pyłem, a jednocześnie na kontynuację badań mających na celu wyjaśnienie mechanizmów biologicznych tłumaczących wpływ tego narażenia na zdrowie.
DOI: 10.5604/17322693.1220389
PMID 27708206 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Stroke [522 powiązanych rekordów]
     heart arrhythmia [0 powiązanych rekordów]
     ambient air pollution [3 powiązanych rekordów]
     PM2,5 [0 powiązanych rekordów]
     PM10 [38 powiązanych rekordów]
     udary [1 powiązanych rekordów]
     arytmie serca [0 powiązanych rekordów]
     pył zawieszony [1 powiązanych rekordów]