Klasyfikacja, budowa i funkcjonowanie białek Ago u Eukariontów

Aleksandra Poterala 1, Joanna Rzeszowska-Wolny 2
1 - Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej
2 - Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej; Grupa Biosystemów, Instytut Automatyki, Zakład Inżynierii Systemów, Politechnika Śląska, Gliwice
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1005-1016
ICID: 1220383
Article type: Review article
 
 
Białka Ago są przedstawicielami wyspecjalizowanej i konserwatywnej rodziny Argonaute, odpowiedzialnej przede wszystkim za regulację ekspresji genów przez mechanizm interferencji RNA. Ago wchodzące w skład kompleksu RISC (RNA-induced silencing complex) odpowiadają za wiązanie krótkiego RNA i trawienie lub hamowanie translacji docelowego mRNA. Przełącznikiem między tymi funkcjami jest prawdopodobnie fosforylacja, chociaż nie wyklucza się również roli stężenia jonów magnezu. Najnowsze doniesienia wskazują, że w pewnych sytuacjach Ago mogą się łączyć z mRNA i spowodować zahamowanie translacji również bez udziału krótkiego RNA. Białka te biorą także udział w naprawie dwuniciowych pęknięć DNA za pośrednictwem rekombinacji homologicznej, w modyfikacjach chromatyny i alternatywnym splicingu, analizowany jest też ich wpływ na cykl komórkowy i senescencję. Ekspresja białek Ago jest tkankowo swoista, co potencjalnie może być wykorzystane w celach diagnostycznych. Poznanie struktury mechanizmów funkcjonowania Ago jest więc podstawowe dla zrozumienia wielu procesów komórkowych. W artykule skoncentrowano się na budowie białek Ago z uwzględnieniem modyfikacji potranslacyjnych, przedstawiono dane i hipotezy dotyczące oddziaływań z krótkimi RNA i mRNA w tym mechanizmów sortowania siRNA/miRNA do poszczególnych przedstawicieli podrodziny Ago oraz ich rolę w komórkach eukariotycznych. Opisano również najnowszą, opartą na badaniach ewolucyjnych klasyfikację Ago w obrębie rodziny Argonaute oraz interakcje z DNA.
DOI: 10.5604/17322693.1220383
PMID 27708205 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Argonaute [0 powiązanych rekordów]
     Ago [0 powiązanych rekordów]
     siRNA [31 powiązanych rekordów]
     miRNA [31 powiązanych rekordów]
     interferencja RNA [3 powiązanych rekordów]
     Argonaute [0 powiązanych rekordów]
     RNA Interference [149 powiązanych rekordów]