Dziąsło jako nowe źródło komórek macierzystych w obrębie jamy ustnej o dużej dostępności i o potencjalnym znaczeniu w leczeniu regeneracyjnym

Bartłomiej Górski 1
1 - Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 858-871
ICID: 1214383
Article type: Review article
 
 
Od odkrycia komórek macierzystych szpiku kostnego (BMMSCs) wielu badaczy skoncentrowało się na poszukiwaniu innych, łatwiej dostępnych źródeł mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs). Odnaleziono i wyizolowano komórki zdolne do samoodnawiania swojej puli, potencjale różnicowania w kierunku różnych linii komórkowych i zdolnościach immunomodulacyjnych z zębów, więzadła ozębnowego i dziąsła. MSCs z jamy ustnej obejmują m.in. komórki macierzyste miazgi zębów (DPSCs), z ludzkich zębów mlecznych (SCHED), komórki macierzyste więzadła ozębnowego (PDLSCs), wierzchołkowej części brodawki zębowej (SCAP), komórki macierzyste woreczka zębowego (DFCs) i dziąsła (GMSCs). Obecnie jesteśmy świadkami olbrzymiej i stale rosnącej liczby badań naukowych prowadzonych na komórkach macierzystych z jamy ustnej. Doświadczenia in vitro, na modelach zwierzęcych in vivo oraz badania przedkliniczne wykazały, że MSCs z jamy ustnej mogą znaleźć zastosowanie w stomatologii i medycynie regeneracyjnej. Jest wiele dowodów naukowych, które potwierdzają zdolności tych komórek do regeneracji rogówki, miazgi zębów, ubytków przyzębnych, defektów tkanki kostnej, chrzęstnej, ścięgien, nerwów, mięśni i komórek śródbłonka, jak również poprawy stanu klinicznego w przypadku schorzeń o tle immunologicznym i immunologiczno- zapalnym. W artykule omówiono najnowsze doniesienia naukowe dotyczące biologii i potencjału MSCs z jamy ustnej oraz możliwości ich zastosowania w terapii komórkowej, inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej. Szczegółowo omówiono GMSCs, które są źródłem o największej dostępności i najmniej obciążającej procedurze pobrania, a do tej pory nie zostały dobrze scharakteryzowane.
DOI: 10.5604/17322693.1214383
PMID 27594561 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mezenchymalne komórki macierzyste [3 powiązanych rekordów]
     komórki macierzyste dziąsła [0 powiązanych rekordów]
     terapia komórkowa [5 powiązanych rekordów]
     regeneracja tkankowa [0 powiązanych rekordów]
     Mesenchymal Stem Cells [105 powiązanych rekordów]
     gingival mesenchymal stem cells [0 powiązanych rekordów]
     cell-based therapy [2 powiązanych rekordów]
     tissue regeneration [8 powiązanych rekordów]