Metabolizm endokannabinoidów

Michał Biernacki 1, Elżbieta Skrzydlewska 1
1 - Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 830-843
ICID: 1213898
Article type: Review article
 
 
Endokannabinoidy należą do grupy estrowych, eterowych oraz amidowych pochodnych kwasów tłuszczowych, będących endogennymi ligandami receptorów CB1, CB2, TRPV1 i GPR55, wchodzącymi w skład endokannabinoidowego systemu organizmów zwierzęcych. Do najlepiej poznanych endokannabinoidów zalicza się: N-arachidonyloetanoloamid, zwany anandamidem (AEA) oraz 2-arachidonyloglicerol (2-AG). Endokannabinoidy występują w obrębie całego organizmu, jednak najwyższe stężenia stwierdza się w strukturach mózgu. W artykule przedstawiono drogi syntezy oraz degradacji zarówno AEA, jak i 2-AG. Endokannabinoidy są syntetyzowane z fosfolipidów (głównie fosfatydyloetanoloaminy, fosfatydylocholiny i fosfatydyloinozytolu) umiejscowionych w błonach komórkowych. W wyniku przeniesienia kwasu arachidonowego z fosfatydylocholiny na fosfatydyloetanoloaminę powstaje N-arachidonylofosfatydyloetanoloamina, która pod wpływem fosfolipazy D, C lub A2 ulega hydrolizie do AEA. Natomiast w wyniku hydrolizy fosfatydyloinozytolu katalizowanej głównie przez DAGL powstaje 2-AG. Endokannabinoidy oddziałują na organizm głównie przez aktywację receptorów kannabinoidowych. Zarówno AEA, jak i 2-AG są agonistami głównie receptora CB1 i w mniejszym stopniu receptorów CB2 i TRPV1, przy czym 2-AG charakteryzuje się większym niż AEA powinowactwem do tych receptorów. Przez ich aktywację endokannabinoidy wpływają na metabolizm komórkowy. Mogą także uczestniczyć w procesach metabolicznych również niezależnie od receptorów. Endokannabinoidy, które nie są związane z receptorami ulegają degradacji. Głównymi enzymami odpowiedzialnymi za hydrolizę AEA i 2-AG są odpowiednio FAAH i MAGL. Oba endokannabinoidy, oprócz degradacji hydrolitycznej, mogą ulegać również utlenieniu z udziałem cyklooksygenazy-2, lipoksygenaz oraz poprzez działanie cytochromu P450. Wykazano również, iż metabolity obu endokannabinoidów pełnią istotną rolę biologiczną.
DOI: 10.5604/17322693.1213898
PMID 27516570 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     endokannabinoidy [1 powiązanych rekordów]
     anandamid [2 powiązanych rekordów]
     2-AG [0 powiązanych rekordów]
     synteza [6 powiązanych rekordów]
     degradacja [6 powiązanych rekordów]
     metabolizm [11 powiązanych rekordów]
     anandamide [8 powiązanych rekordów]
     Endocannabinoids [67 powiązanych rekordów]