Biochemia i terapeutyczny potencjał siarkowodoru
– rzeczywistość czy fantazja?

Paulina Brodek 1, Beata Olas 1
1 - Katedra Biochemii Ogólnej, Instytut Biochemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 820-829
ICID: 1213895
Article type: Review article
 
 
Siarkowodór (H2S) jest sygnalizacyjnym gazotransmiterem, który bierze udział w różnych procesach fizjologicznych i patologicznych. H2S reguluje apoptozę, cykl komórkowy i stres oksydacyjny. H2S wywiera silny wpływ na komórki mięśni gładkich, śródbłonka, zapalne, siateczkę śródplazmatyczną, mitochondria i jądrowe czynniki transkrypcyjne. Wiadomo, że H2S może być syntetyzowany z L-cysteiny, D-cysteiny i L-homocysteiny w organizmie. Cztery enzymy: β-syntaza cystationiny (CBS), transferaza siarkowa 3-merkaptopirogronianu (3-MST), γ-liaza cystationiny (CSE) i aminotransferaza cysteinowa (CAT) biorą udział w syntezie H2S. Biosynteza H2S z D-cysteiny obejmuje 3-MST i oksydazę D-aminokwasową (DAO). Medyczne znaczenie H2S jest niejasne. Jednak ostatnie badania wskazują, że H2S działa terapeutycznie w chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczym oraz chroni przed niedokrwieniem mózgu. Przedstawiono negatywne i pozytywne role H2S w różnych układach biologicznych, np. w układzie sercowo-naczyniowym i układzie nerwowym. Omówiono również funkcję klasycznych, terapeutycznych i naturalnych (np. czosnku) donorów H2S w badaniach przedklinicznych i klinicznych.
DOI: 10.5604/17322693.1213895
PMID 27516569 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     siarkowodór [5 powiązanych rekordów]
     cysteina [2 powiązanych rekordów]
     donory H2S [0 powiązanych rekordów]
     Hydrogen Sulfide [46 powiązanych rekordów]
     Cysteine [55 powiązanych rekordów]
     H2S donors [0 powiązanych rekordów]