Nowe biomarkery w prognozowaniu przebiegu szpiczaka plazmocytowego

Aneta Szudy-Szczyrek 1, Michał Szczyrek 2, Maria Soroka-Wojtaszko 1, Marek Hus 1
1 - Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 811-819
ICID: 1211183
Article type: Review article
 
 
Szpiczak plazmocytowy jest złośliwą chorobą nowotworową charakteryzującą się niekontrolowaną proliferacją i akumulacją plazmocytów w szpiku kostnym, której zazwyczaj towarzyszy wydzielanie nieprawidłowego białka monoklonalnego. Jest to drugi najczęściej występujący nowotwór hematologiczny. Stanowi prawie 1% spośród wszystkich nowotworów złośliwych, a około 10% spośród nowotworów układu krwiotwórczego. Mimo ogromnego postępu, który dokonał się w terapii szpiczaka plazmocytowego w ciągu ostatnich 30 lat – wprowadzeniu nowych leków immunomodulujacych oraz inhibitorów proteasomu, pozostaje nadal chorobą nieuleczalną. Według aktualnych danych odsetek przeżyć 5-letnich wynosi 45%. Szpiczak plazmocytowy jest chorobą wybitnie heterogenną o bardzo zróżnicowanym przebiegu klinicznym, co wyraża się m.in. różną skutecznością poszczególnych strategii terapeutycznych i czasem rozwoju chemiooporności. Różnorodność implikuje potrzebę określenia czynników stratyfikacji ryzyka, które umożliwiłyby personalizację i optymalizację terapii, a przez to i poprawę wyników leczenia. W tym celu mają służyć markery prognostyczne. Dotychczasowe powszechnie stosowane klasyfikacje rokownicze, takie jak klasyfikacja Salmon-Durie lub ISS, nie pozwalają na idywidualizację leczenia. Na skutek rozwoju technik badawczych, zwłaszcza cytogenetyki i biologii molekularnej, odkrywa się wiele nowych markerów prognostycznych. W pracy przedstawiono aktualne doniesienia dotyczące roli zaburzeń molekularnych, cytogenetycznych oraz biochemicznych w patogenezie i prognozowaniu przebiegu choroby.
DOI: 10.5604/17322693.1211183
PMID 27463592 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     szpiczak plazmocytowy [5 powiązanych rekordów]
     czynniki prognostyczne [29 powiązanych rekordów]
     cytogenetyka [1 powiązanych rekordów]
     biomarkery [21 powiązanych rekordów]
     Multiple Myeloma [189 powiązanych rekordów]
     Prognostic markers [4 powiązanych rekordów]
     Cytogenetics [102 powiązanych rekordów]
     biomarkers [123 powiązanych rekordów]