Proteazy serynowe i ich funkcja w patogenezie zakażeń bakteryjnych

Ewa Burchacka 1, Danuta Witkowska 2
1 - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii, Wrocław
2 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 678-694
ICID: 1208011
Article type: Review article
 
 
Nadużywanie antybiotyków w medycynie, weterynarii, hodowli zwierząt, rolnictwie, kosmetologii czy w przemyśle, przyczyniło się do rozprzestrzenienia zjawiska oporności wśród wielu gatunków drobnoustrojów. Poszukiwanie alternatywnej metody walki z patogenami oraz przeciwdziałanie powstawaniu zakażeń bakteryjnych i ognisk epidemicznych, ma istotne znaczenie zarówno dla pacjentów jak i dla systemu opieki zdrowotnej. Dlatego też od kilku lat prowadzi się intensywne badania, których celem jest poszukiwanie nowych celów molekularnych i skutecznych substancji terapeutycznych ingerujących w cykl życiowy drobnoustrojów. Nowym podejściem terapeutycznym w zwalczaniu chorobotwórczych szczepów bakteryjnych jest możliwość użycia inhibitorów bakteryjnych proteaz serynowych. W pracy opisano bakteryjne proteazy serynowe, pełniące istotną rolę w patogenezie zakażeń bakteryjnych i wprowadzono czytelnika w zwięzłą historię tematu.
DOI: 10.5604/17322693.1208011
PMID 27356600 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     bakteryjne proteazy serynowe [0 powiązanych rekordów]
     endoproteazy [0 powiązanych rekordów]
     czynniki wirulencji [6 powiązanych rekordów]
     patogenność bakterii [0 powiązanych rekordów]
     bacterial serine proteases [0 powiązanych rekordów]
     endoproteases [0 powiązanych rekordów]
     Virulence Factors [85 powiązanych rekordów]